Nyhedsbrev 91

SELSKABETS MØDEPROGRAM

Tirsdag 15. juni kl. 17:00

Årsmøde og generalforsamling

Årsmødet med efterfølgende generalforsamling afholdes i "Trykkeriet" hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51.
Til foredraget er der adgang for ikke-medlemmer mod entré: 50 kr.
Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Kl. 17:00:

• Foredrag v/ forfatteren Lars Frost: Uskønne kønnede tanker.

• Flemming Behrendt: Præsentation af selskabets nyerhvervelse: Johan Rohdes ukendte portræt af Pontoppidan.

Derefter:

Generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Beretning v/ næstformand Christian de Thurah.
3. Forelæggelse af regnskab v/ kasserer Gunnar Jørgensen.
4. Valg af bestyrelse og revisor.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her på netstedet.

Fredag 6.-søndag 8. august

Sommermøde