Nyhedsbrev 85

MØDET ER AFLYST

Tirsdag 27. oktober kl. 19:30

Årsmøde: foredrag og generalforsamling

Pontoppidan Selskabet fylder 20 år

Årsmødet med efterfølgende generalforsamling afholdes i auditoriet hos Gorrissen Federspiel, Axel Towers, Axeltorv 2, København V (over for Tivoli). For at den "sociale distance" kan opretholdes, må deltagerantallet ikke overstige 50. Deltagerlisten er overtegnet, men medlemmer med betalt kontingent kan skrive sig på en venteliste hos selskabets kasserer Gunnar Jørgensen. Kun et bekræftende svar fra Gunnar Jørgensen giver adgang til mødet. På grund af corona-restriktionerne bliver der ingen servering udover en flaske vand.

Kl. 19:30:

Formanden Johan Rosdahl byder velkommen.

Selskabets oprindelige initiativtager, Flemming Behrendt, afslører selskabets jubilæumsgave, et i offentligheden hidtil ukendt Johan Rohde-maleri af Henrik Pontoppidan og fortæller billedets historie.

Foredrag v/ sognepræst Sørine Gotfredsen: De Dødes Rige.

Derefter:

Generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Beretning v/ formand Johan Rosdahl.
3. Forelæggelse af regnskab v/ kasserer Gunnar Jørgensen.
4. Valg af bestyrelse og revisor. Johan Rosdahl og Kristian Nellemann ønsker ikke genvalg.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her på netstedet.

MØDET ER AFLYST

SELSKABETS ØVRIGE MØDEPROGRAM

Mødet finder sted i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

Onsdag 25. november kl. 19:30

Henrik Yde:

Nexø

Med udgangspunkt i sin litterære biografi NEXØ. Martin Andersen Nexøs liv og værk giver Henrik Yde et rids af Nexøs baggrund i 1890'ernes grundtvigske bevægelse og af hans møde med den spanske anarkisme i 1902-1903. Herfra opridses hans både visionære og problematiske opfattelse af forholdet mellem det mandlige og det kvindelige, navnlig som udtrykt i rejsebogen Soldage (1903) og i Pelle Erobreren's fjerde og sidste bind, Gryet (1910).

MØDET ER AFLYST

Desuden:

Torsdag 29. oktober kl. 17-18

Forfattermøde i Thiemers Magasin (boghandel), Tullinsgade 24
Flemming Behrendt fortæller om tilblivelsen af

Livsrusen

Tilmelding på til@thiemersmagasin.dk. Begrænset antal pladser. 75 kr.

MØDET ER AFLYST

Lørdag 7. november kl. 14.30-16.30

Flemming Behrendt:

Livsrusen

Litterær café på Dragør Bibliotek. Man skal tilmelde sig, og det koster 50 kr. at deltage.

MØDET ER AFLYST