Nyhedsbrev 81

SELSKABETS MØDEPROGRAM

Torsdag 16. januar, kl. 19.30

Birgitte Hesselaa:

Det forjættede Land. Emanuel Hansted og menigheden: fra 'perfect match' til skilsmisse

Der er i Pontoppidans roman en skildring af forholdet imellem Emanuel Hansted og den menighed, han er præst for, som kan ligne stadierne i et kærlighedsforhold. Det er en relation, som vi følger fra første kapitel til det sidste. I begyndelsen er det som i en lykkelig udgave af ”Gift ved første blik”. Begge parter har netop dét, som den anden søger. Det er et 'perfect match'. Siden bliver det mere kompliceret. Menighedens forhåbninger skuffes. Emanuel synes stadigt mindre optaget af den gamle, nære alliance. Skilsmissen er en realitet. Efterfulgt af Emanuels hjerteskærende forsøg på et comeback.
Foredraget belyser relationen mellem Emanuel og hans menighed som en psykologisk relation imellem to parter. Og i den sammenhæng også det særlige og ejendommelige, at vi aldrig hører Emanuel prædike. Hvorfor mon?

Mødet finder sted i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

Andre møder

Onsdag 22. januar kl. 19.00 – 20.30 i Avedøre Bibliotek og Kulturhus, Hovedstien 14, 2650 Hvidovre

Litterær Salon
Flemming Johansen taler om Det store Spøgelse.
Kom og vær med til at analysere danske noveller, som alle har læst på forhånd. Har de gamle noveller mon relevans i dag? Alle er velkomne. – Tilmelding og spørgsmål på tlf. 3634 3600

— 0 —

Formelt er tilgangen til læsekredsen lukket, men ved henvendelse til Gunnar Jørgensen kan man blive skrevet op:

Læsekreds omkring Livsrusen

Pontoppidan Selskabets bestyrelse udbyder en læsekreds omkring Flemming Behrendts bog om Henrik Pontoppidan Livsrusen. Læsegruppens deltagere vil læse og sammen drøfte bogen over fire studiemøder i læsekredsen og afslutte med en femte gang, hvor Flemming Behrendt holder foredrag med udgangspunkt i de spørgsmål og temaer, som læsekredsen har samlet op undervejs.

Tid og sted

Møderne holdes i
Admiral Gjeddes Gård
Store Kannikestræde 10 A, 1169 København
på følgende dage:

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19.30
Mandag den 2. marts 2020 kl. 17.00
Torsdag den 2. april 2020 kl. 19.30
Tirsdag den 28. april 2020 kl. 17.00
Mandag den 25.maj 2020 kl. 19.30

(Bemærk skiftende ugedage og tidspunkter)

Forløb

Et møde i læsekredsen varer to timer. Det indledes af en oplægsholder, der er bedt om i løbet af en halv time at give tre personlige nedslag i dagens tekst fra Livsrusen. Dagens afsnit af Livrusen forudsættes således læst inden mødet, og oplægget tager afsæt i, at deltagerne har læst. Efter oplægget vil en ordstyrer guide os gennem en god times diskussion af oplægget og de problemstillinger og temaer, som deltagerne selv bringer med. Til sidst på mødet samler vi spørgsmål og diskussioner op mhp. den afsluttende forelæsning ved Flemming Behrendt (25. maj 2020 kl. 19.30).

Vi opdeler læsningen af bogen på følgende vis:
Til første mødegang: kap. 6-14 (pp.82-226)
Til anden mødegang: kap. 15-25 (pp.227-367)
Til tredje mødegang: kap. 26-36 (pp.368-513)
Til fjerde mødegang: kap.37- (pp.514-662)

Vi tænker os en læsekreds på en størrelse af max. 25 deltagere.

Pris

Prisen for deltagelse i hele læsekredsen (5 gange) er:
Medlemmer af Pontoppidan Selskabet – 500 kr.
Øvrige - 700 kr.
Ved møderne serveres kaffe/the og et stykke kage (inkl. i prisen)

Tilmelding

Tilmelding sker via e-mail til selskabets kasserer, Gunnar Jørgensen, gunnarjoergensen@hotmail.com, senest 13. november 2019 kl. 12.00.
Når din tilmelding er registreret, vil du modtage en bekræftende e-mail herom.
Efter den 13. november udsendes flere praktiske informationer herunder oplysninger om betaling af deltagergebyret.