Uglesangen

Gammel nok jeg nu er blevet
Mellem Vugge min og Grav,
Nu jeg staaer ved Falderebet
Ved det store, vilde Hav,
Hvor Magneten er Guds-Ordet,
Og Guds Aand staaer selv ved Roret.

Stormene er frygtelige,
Stille staaer her Mandevid,
Nærmest er de Dødes Rige,
Nemt det er at stevne did;
men, o ve for Ugle-Sangen!
Bundløs der er Undergangen.

Vel, paa jordisk Viis at regne,
Langt af Led er Paradis,
Er os nært dog allevegne,
Hvor hos Ordet er Guds Priis,
Saa for Sjæleøie-Stavnen
Brat sig aabner Himmel-Havnen!

Ja, hvor Aanden staaer for Styret
og Guds-Ordet er Kompas,
Giælder som i Æventyret
Evighedens Timeglas;
Der sig brat, som sagt, saa gjort,
aabner Evighedens Port!

Derfor Jesus-Christus-Navnet
Prises skal evindelig:
Af hans Kiærlighed omfavnet,
Hjertet er i Himmerig;
naar med denne Verden brydes,
til Guds-Bordet vi indbydes.

 
[1] inspiration: Det mente også Karl V. Thomsen der i sin bog Hold galden flydende anfører de to første strofer af Grundtvigs digt som motto for sit kapitel "Undergangens Angst", s. 166f. Samme Thomsen modtog i øvrigt 18.4.1957 et brev fra P. Lauritsen hvori denne hævder at han var digtets ugle gennem sit eget digt "Danmarks Fremtid. Et Alvorsord til Georg Brandes og hans Mænd" der bl.a. stod trykt i Aarhuus Stiftstidende 30.1.1912. HP sendte sit digt fra Wiesbaden til Cavling på Politiken den 25.1.1912, så Lauritsens teori kan udelukkes (Thomsen, note s. 135-36). tilbage