Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Turisthotellet, København. 22. november 1926

ud til Dem

[Brevhoved:] Turist Hotel
København 22/11 - 1926

Kære Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak, fordi De vil se mig! Maa jeg komme ud til Dem paa Onsdag? Maaske er Lene da kommen herover, saa jeg ogsaa maa tage hende med!

Hvor gør det mig ondt for Deres kære og stakkels Hustru!

Jeg har hørt en Fugl synge om Udtalelser om "Søkongen", som har faaet mit Hjærte til at banke 2 som saa mange Gange før!

Jeg har været i Aarhus1 til min Mors 78de Aars Fødselsdag og er kommen til Byen i Dag for nogle Timer siden!

Jeg glæder mig meget til at gense Dem og tale med Dem –

Med hjærtelige Hilsner

Deres hengivne
Harry Søiberg

Hører jeg intet saa kommer jeg ved 8te Tiden Onsdag!

 
[1] Aarhus: buntmager Niels Søiberg med kone og otte børn flyttede fra Ringkøbing til Aarhus i 1891; fra 1901 boede de i Sølystgade 27, 2. sal til venstre. Fru Christiane Søiberg blev enke i 1910 og blev boende her til sin død i 1927. tilbage