Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hillerød. 5. januar 1922

Middelhavsrejsen

Hillerød 5/1 - 1922

Kære Henrik Pontoppidan!

Det er den 16de Prof. Østergaard holder Fødselsdag1, og jeg erfarede, at det vist nok er Poul Levin, som har med de festlige Forberedelser at gøre – hvad der er i Gære lykkedes det mig ikke at faa Kundskab om! Men jeg forstod paa Hr. Østergaard, at han glædede sig meget stærkt til den store Dag og vist imødesaa den med Forventninger! Jeg synes som De, at Forfatterne burde hædre en Mand, der som han gennem et langt Liv har virket trofast og tappert og virkeligt har ydet noget smukt! Det vilde glæde ham forfærdeligt, om De paa en eller anden Maade tog Del deri!

I Gaar var jeg saa i fuld Aktivitet for Middelhavsrejsen – jeg var hos Gulmann, og han stillede sig straks villigt! Ikke fordi Rejsen rummede Nyheder, men tværtimod jo var beskrevet Hundrede af Gange – men fordi den gav mig Lejlighed til at skildre mit personlige Indtryk og Syn! Bladet2 stod mig aabent, og henvendte Selskabet sig til ham, skulde han støtte.

Derefter gik jeg til Kaptajn Eilertsen (en pragtfuld, djærv og fornøjelig Mand) og han bad mig saa skrive til Selskabet! Og nu har jeg gjort det, og samtidigt sendt et Brev afsted til Hr. Nygaard i Kristiania og bedt ham henvende sig til Selskabet 2 for at oplyse det om mine Kvalifikationer! Hvilket jeg tror han gerne gør!

Jeg tager nu fat paa mine Rejseforberedelser med Klæder og Pas og det hele! Saa jeg kan komme afsted med kortest mulig Varsel, hvis jeg skal med paa første Tur den fjerde Februar, hvilket jeg gerne vil, da kun den gaar til Ægypten og Lilleasien!

Hjertelig Tak for den hyggelige Dag hjemme hos Dem! Jeg sender ogsaa en venlig Hilsen og Tak til Deres Frue!

Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Fødselsdag: Vilhelm Østergaard blev 70 år 16.1.1922. tilbage
[2] Bladet: Berlingske Tidende. tilbage