Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Sønderho, Fanø. 16. juli 1931

mest omtalte Mand i Danmark

16.VII.1931
Sønderho
Fanø

Kjære Ven.

Kun en lille Vennehilsen herfra. Hvorledes gaar det Dig? Formodentlig stadig langsomt, men forhaabentlig solidt fremad, saa Du faar Din fulde Førlighed igjen.

Da jeg forlod Dig sidste Gang, fik jeg paa Vejen hjem nogle Skrupler, fordi jeg i høje Toner havde prist Gjentofte Sygehus for Dig; jeg blev bange for, at Du muligt skulde for Alvor tænke paa at flytte derover.

Hvor godt dette Hospital nu end er, saa gjør det ikke, et Hospital er nu engang et Hospital, og er man ikke dødssyg, erstatter det ikke et hyggeligt Hjem med god Pleje.

Det manglede blot, at Du ikke skulde tillade Dig at blive boende hjemme, hvor meget det end koster.

2 Medens der ude i Verden foregaar mange mærkelige Begivenheder, lever vi her vort fredelige, stille Familieliv. For en Uges Tid siden kom Gabriele fra Genf og for et Par Dage√ siden Lone fra Frederiksborg. Den sidste havde lagt Vejen om ad Horsens for at besøge Johanne og Karen og havde en rar Dag hos dem. Hun medbragte den mærkelige Nyhed, at Karen har forlovet sig med den for nyligt mest omtalte Mand i Danmark.

Hun er vel lykkelig derover, men jeg har ondt af hendes Moder og Bedstemoder, der vel nu mister hende for stedse. –

Vi kom hertil i det skjønneste danske Sommervejr, aldrig syntes vi at Sønderho havde været saa indtagende, men hvad der kom efter, har ikke svaret til Ouverturen. – Regn og Kulde, Kulde og Regn hver eneste Dag, saa foreløbig har Du ikke tabt meget af den danske Sommer ved at sidde i Din Lænestol.

3 Ja mere har jeg ikke at sige – det var som sagt kun en Hilsen fra os alle her i vort gule Hus til vor Ven i Ordrup.

Din gamle Ven
Johan Rohde