Frederik Poulsen til Henrik Pontoppidan
2. december 1936

morsomme Afsnit

d. 2 Dec. 1936.

Kære Hr Dr. Henrik Pontoppidan!

Jeg vil gerne berigtige en Fejl i en Angivelse forleden Aften. Det er ikke Henry Hellsen1, der skriver de morsomme Afsnit under Mærket: Stilk & Co., men, som jeg nu erfarer, Jørgen Bast2, en ellers noget uhyggelig Levemandstype.

Og en Tak for den behagelige og fornøjelige Aften forleden!

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Frederik Poulsen

 
[1] Henry Hellsen: (1888-1957) forfatter, journalist ved Berlingske Tidende. tilbage
[2] Jørgen Bast: (1894-1965) forfatter, journalist ved Berlingske Tidende. "Under mærket "Kammerjunker Lassen" underholdt han i artikler og notitser om det mondæne liv i hovedstaden. […] og under mærket "Stilk & Co." skrev han daglige, anekdotisk prægede causerier." (Erik Seidenfaden i Dansk biografisk leksikon, 3. udg.) tilbage