Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 1. august 1891

tre Aar i Moders Liv

1 August 1

Kære Hr. Pontoppidan!

Hermed Kr 150.00 efter Aftale. Kvittering bedes mig sendt.

Med Hensyn til "Muld" maa jeg bemærke, at det Manuskript, De sendte til Trykkeriet allerede nu er sluppet op, det var kun til omtrent et Ark. Hvis Bogen skal ud i September, som vi aftalte, maa De endelig sende mere og snarest muligt. De maa gerne sende Manuskript til mig; det interesserer mig at se Bogen skride frem Stump for 2 Stump.

Thiele beklager sig ogsaa lidt over de mange Korrekturrettelser; jeg troede ogsaa at de kunde undgaas efter de mange Bearbejdelser og efter den pæne Stand hvori De faar Korrekturerne. Men lad saa være, naar vi nu blot ser en Ende paa det vidunderlige Barn, der nu snart har ligget tre Aar i Moders Liv.

Med venlig Hilsen
Deres forbundne
P.G. Philipsen