L.C. Nielsen til Johan Rohde
31. december 1897

fuldend hans Portræt

Kjøbenhavn, den 31/12 1897

Hr Johan Rohde!

Henrik Pontoppidan har givet mig Lov til at falde over Dem for at formaa Dem til at fuldende hans Portræt i en nær Fremtid. Til en Biografi af ham1, som vi bringer i i "Ill. Tid.", vilde han gerne have dette Billede anvendt, – og vi vilde sætte megen Pris paa at kunne fremføre det endnu i denne Vinter.

Hvis derfor De ---- .

Med særdeles Agtelse
ærbødigst
L.C. Nielsen.

 
[1] Biografi: Med store mellemrum bragte I.T. i disse år en serie af "Danske Forfattere", men heri aldrig nogen af HP. tilbage