Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Troense. 28. juni 1909

Perler for Frederik

28.6.091

Kære Hr. Professor!

Modtag en venlig Hilsen fra de smaa Blomsterøer. Vi lever ganske stille og beklager Dem, der maa gennemgaa Kongressernes2 lange Menuer. Hvad sagde Frederik? Lugtede hans Frakke? Gid De snart sad nede i San Remigio eller Karlsbad, saa De kunde faa noget bestilt til Glæde for Dem selv og andre. De maa ikke kaste Deres Perler for Frederik og Christian.

Mange Hilsner

Deres
Henri Nathansen

 
[1] Mandag. Postkort med motiv: Taasinge – Udsigt fra Bregninge Kirke; adresseret til: "Hr. Professor Dr. phil. G. Brandes / Havnegade 55 / København". Poststemplet: "Troense 28.06.09" tilbage
[2] Kongresserne: GB talte 22.6.1909 (på fransk) ved Association internationale artistique et littéraire's kongres i Kbh. Ved Associationens middag på Fredensborg 24.6.1909 blev GB af kong Frederik VIII udnævnt til Kommandør af Dannebrog, desværre kun af 2. grad. Dagbogen: "Han [kongen] har i Anledning af denne Kongres opdaget at jeg existerer." tilbage