Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Allégade 15 A. 10. september 1908

Den Goetheske Himmel lidt for skyfri

Allégade 15 A. [torsdag] 10 Septbr 1908

Kære Hr. Professor Georg Brandes!

Tak for den lille Afhandling1, som det har interesseret mig ganske overordentlig at læse. Det er atter "Kongsemnerne"s Saga. Mærkeligt er det at se, hvor de mere frygter end hader hinanden. Det er vel, fordi det gælder den største Magt – Magten over Sindene. Tror De alligevel ikke, det er godt, at de store Aander bekæmper hinanden? Tænk, hvor det udvikler deres Evne – skærper deres Forstand, spænder deres Lidenskab. Goethes og Schillers Venskab var selvfølgelig dyrebart for dem selv, frugtbart maaske ogsaa fordi det modnede dem begge. Men hvem ved, hvad Goethe vilde have frembragt, 2 hvis han var blevet angreben af en jævnbyrdig. Han var, blot som den han var, ikke helt ringe, kan De sige med et Smil. Og dog ønsker jeg nu og da, at hans olympiske Ro var bleven rokket af et Tordenskrald. Den Goethe'ske Himmel er høj, men lidt for skyfri.

Jeg var lidt nedtrykt idag, men Deres Afhandling har gjort mig godt. Hvor dybt forsoner det En ikke med Tilværelsen, at den er i Stand til at frembringe saadanne Aander – – selvom man ikke er derimellem.

Mange hjærtelige Hilsener

Deres
Henri Nathansen

 
[1] Afhandling: der må være tale om artiklen "Voltaire og Rousseau" i Tilskueren sept. 1908. tilbage