Johanne Krause til Knut Ahnlund
Sendt fra Horsens. 4. februar 1956

Far regnet det for uvæsentlig

Knudsgade 42 Horsens Den 4-2-56

Hr. Knut Ahnlund
Stockholm

Det var rart at Billedet1 blev vellykket – jeg har ikke set det, men min unge Dattersøn Henrik Jeppesen2 bad jeg om at prøve om en Fotograferen kunde lade sig gøre – og det blev meget vellykket – men da Fotografen just samme Dag kom for at fotografere opgav jeg at sende Dem det, som det havde været min Hensigt. Billedet er malet paa samme Tidspunkt som Billedet af Michael 2 Ancher, altsaa i 1883 og ikke som jeg formodede i 84, fordi Far altid sagde at det blev malet da jeg blev født (4 Februar 84.) –

Min Mor flyttede i 1888 ind i Pileallé 7 og er paa intet Tidspunkt vendt tilbage til Slægtsgaarden "Aaskilde". Om min Far boede der en lille Tid – maaske for at orientere Familien lidt, der aldrig havde boet i København, det husker jeg ikke. Vi saa jo af og til Far men for at faa Ro til at skrive, blev der sagt til os Børn, boede Far i en Frk. Thornøes Pensionat3 et Sted inde i den indre By, jeg ved ikke hvor. Jeg har boet hele min Barndom og 3 under hele min Skolegang i Pileallé 7, og min Far kom der i Besøg, hentede mig af og til paa Skolen, kan jeg huske, men han boede der aldrig mere. Jeg ved at det staar i Fars Erindringer4 paa den Maade som ogsaa De har gengivet, men det er en Fejlhuskning. Jeg har aldrig paa noget Tidspunkt opholdt mig i Østby eller paa Aaskilde undtagen i Ferier da jeg blev i Skolealderen. Min Far har vel regnet det for uvæsentlig og det er det vel ogsaa.

Venlig Hilsen
Jo. Krause

 
[1] Billedet: Det drejer sig om Oscar Björcks portræt som Johannes Krause havde fået af/arvet fra(?) sin far; hun gav det videre til sin søn Hans Henrik Krause der efter Johannes påskrift på bagsiden lod det gå videre til en nevø. Det fotografi der er brugt på omslaget af Ahnlunds disputats, i sort/hvid forstås, er altså ikke Henrik Jeppesens, men den professionelle fotografs der samme dag, vel på Ahnlund anfordring, mødte op. tilbage
[2] Henrik Jeppesen, f. 15.6.1936. tilbage
[3] Pensionat: der er intet der tyder på at HP har boet hos frk. Tornøe senere end februar 1880. tilbage
[4] Erindringer: Familjeliv, kapitel 2, s. 39:

Sammen med Børnene og det væsentligste af Indboet flyttede min Kone tilbage til Østby og indrettede sig foreløbig i Slægtsgaarden, mens jeg altsaa tog til København med Resten af Møblerne og mine Bøger og lejede to smaa Værelser paa en af de yderste og landligste Sideveje paa Frederiksberg.

tilbage