Anker Kirkeby til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 15. marts 1937

Stangerup om Hamskifte

15.3.37.

Kære Dr. Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres Brev. Blot denne Indsigelse: naturligvis maatte der under Julesalget blive solgt flere af de mange Sensationer, som det er blevet Forlagenes og Kritikernes facon at reklamere op som de fra U.S.A. hentede "best-sellers" – i Stedet for 2 at tale om "best-books". Deres Bog havde jo intet af den ydre Sensation1. Til Gengæld har "Hamskifte"2 den Fordel at blive staaende, mens de andre blir Makulatur.

De bør idag Mandag købe Nationaltidende, hvor Dr. Stangerup gir en nøgtern Skildring af Aarets danske Boghøst med Dem paa højre Fløj – højre her taget i upolitisk Betydning.

Med de venligste Hilsner

Deres hengivne
Anker Kirkeby

 
[1] sætningen "Deres Bog ..." er tilføjet mellem linierne efter at brevet er skrevet. tilbage
[2] Hamskifte udkom 28.11.1936. tilbage