Henrik Pontoppidan til Anker Kirkeby
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 9. marts 1937

ophøjet til Oldefar


9.3.37.
Holmegårdsvej 2
Chl.

Kære Hr. Anker Kirkeby!

Tak for Deres Brev. Min Datterdatter havde ganske rigtigt bragt mig en Hilsen fra Dem; men man er dog altid gladest for en direkte Hilsen, ikke mindst når den er så hjertelig og fornøjelig som Deres. At min sidste lille Bog har interesseret Dem, glædede mig jo også. Jeg havde den længe liggende i min Pult – vistnok et helt År – fordi jeg havde Betænkeligheder ved at udgive den; den syntes mig lidt for privat til at kunne offenliggøres, og det har da for Resten også vist sig, at af de mange, der ved Juletid får literære Anfægtelser og køber Bøger, har kun et Fåtal ladet sig friste af "Hamskifte".

Min Datterdatter1 rejste forleden tilbage til Horsens, hvor hun nu – efter et Par Års Ægteskab – venter på sit første Barns Komme. Om alt går vel, vil jeg med andre Ord blive ophøjet til Oldefar, – en for mig unægtelig helt underlig Tanke, skønt jeg 2 såmænd er både tilstrækkelig døv og blind dertil. Hun bad mig udtrykkelig hilse Dem, når jeg skrev.

De nævner i Deres Brev P.A. Heiberg2 og spørger mig, om jeg kender hans Erindringer. Ja, det gør jeg rigtignok. Det er ganske vist en hel Del År, siden jeg læste dem; men jeg har ikke glemt dem, allermindst den Part af dem, der knytter sig til hans Exil3.

Med fornyet Tak og Hilsen

Deres hengivne
H.Pontoppidan.

 
[1] Datterdatter: Karen Marie, f. 1908, gift 1932 med cand. jur. Aage Jeppesen. Deres første barn, Henrik blev født 15.6.1937 i Horsens. tilbage
[2] P.A. Heiberg: (1758-1841) dansk forfatter, landsforvist ved dom i 1799. tilbage
[3] den Part af dem…: formentlig Erindringer af min politiske, selskabelige og litterære Vandel i Frankrig, Rhapsodie, Christiania, 1830. tilbage