Vladimir Grossmann til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hollænderdybet 6. 31. december 1922

Dramatisering af Det forjættede Land

31.XII.1922 6, Hollænderdybet

Forfatter
Henrik Pontoppidan,

Ved nærværende tillader jeg mig, at anmode Dem om Ret til at dramatisere Deres Bog "Det Forjættede Land". I en Aarrække har jeg kendt Deres Bog og holdt meget af den – og det har altid været min Overbevisning, at den var særlig egnet til Dramatisering. Hvis De intet 2 har imod denne Plan, vilde jeg meget gerne have en Samtale med Dem og beder Dem venligst opgive mig, hvor og naar jeg kan træffe Dem.

Med Højagtelse
Vladimir Grossmann