Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
18. december 1942

Kontrakt

18/12 1942

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan,
Holmegaardsvej 2,
Charlottenlund.

Vi sender Dem hermed, udfærdiget i to Eksemplarer, en Kontrakt angaaende "Undervejs til mig selv". Begge Eksemplarer bedes venligst underskrevet og tilbagesendt os. Vi skal derefter returnere den af Forlaget underskrevne Genpart.

Ærbødigst
C. Bergstrøm-Nielsen