Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
9. december 1942

snart Korrektur

9/12 1942

Kære Hr. Henrik Pontoppidan,

Tak for Deres Brev, hvori De accepterer vort Tilbud angaaende Udgivelsen af "Undervejs til mig selv". Tilføjelsen til Manuskriptet har vi ladet gaa videre til Trykkeriet, og Opsætningen begynder med det samme, saa De skal meget snart faa Korrektur.

Med venlig Hilsen,

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.