Anmeldelser af Lille Rødhætte

Otto Borchsenius i Dannebrog 7.10.1900:

selv om "Lille Rødhætte" i og for sig næppe hører til sin Forfatters ypperste Arbejder, er dens Stilkunst, dens Menneskeskildring, dens klare Gang mod det satte Maal saa betydelig og interessant, at Fortællingen ikke alene relativt, men absolut indtager en fremskudt Plads mellem alle vore nyere Literaturs ældre og yngre Frembringelser.

læs hele anmeldelsen.

Edv. Brandes i Politiken 13.10.1900:

Helt ypperligt har Pontoppidan anbragt denne Kvinde i en pragtfuld Ramme af saa stærkt bevægede Optrin, at alle hendes Egenskaber springer i Øjnene – at hendes Karakter staar lysende for En.

læs hele anmeldelsen.

Sophus Claussen i Lolland-Falsters Folketidende 9.12.1900:

Var Fortællingen lidt længere, vilde den overbevise. Dette føler man, og just derfor burde den vel ikke være længer.

læs hele anmeldelsen.