Henrik Pontoppidan

Sorter efter:  Dato Titel Afsender Modtager Sted
Sider - Titel:  ... [int ... [int .2 [int ... en En ... ige En Skagenstur maa k - igen i Fredensborg ikk ... lil ikke for nær op ad - lille beskedne Hils lys ... År lyser af kunstneris - Års-Opgørelse ... "Det – tør jeg kalde - Det forjættede Land "en ... "Konen dansk Rilke - Kong Mammon skuffet "Lyk ... "SøLykke Per i en norsk - Søkongen måske den "Tid ... 100Tider og Typer - 100 Kr. strax 1000 ... 40001000 Kr. paa Bordet - 4000 Eksemplarer 4000 ... 80 4000 Kr om Året, de - 80 års fødselaren 80-A ... DFL80-Aarsdagen upaaagt - DFL regnes herhjemme Dren ... LykkDrengeaar – og De - Lykke-Per-oversætte Lykk ... StraLykke-Pers Grundtone - Strandby Folk set i Stæ ... afleStækkede Vinger paa - afleverede fuldt fæ afle ... agteafleveret af Bygmest - agter mig på Udenla Akva ... aldrAkvarel fra 1874 - aldrig læst Skuespi aldr ... allealdrig mere til Norg - allersidste Kapitel alli ... altialligevel et lille b - altid en Festdag alti ... andraltid en Glæde at u - andre Forlag vil lø andr ... antiandre uberegnelige U - antiroyalist Anto ... ArtiAntoinettes Hjerte-S - Artikel til Bogvenne Arti ... at vArtismen en pestilen - at vi maatte træffe At v ... bedeAt være en berømt - beder Dem om 3-400 K bedr ... begybedre at slås end a - begyndt at gå i Bar begy ... Beslbegyndt at komme lid - Beslutning at opgi E best ... betybestemmer mig for an - betydningsfuld Anerk bety ... Bidrbetydningsfulde Stø - Bidragets Størrelse Bier ... BjøBierarbend med Deres - Bjørnson meget mere blan ... blivblandt de yngste - bliver ved vor Beste Blod ... BogeBlodet er suget af m - Bogen jo vellykket Boge ... BorgBogen kan komme til - Borgerskabet lever o bort ... Brevbort fra den Ibsensk - Brev til Hr. Pederse Brev ... BukdBreve fra fremragend - Bukdahl traf det ret bund ... da sbunden her af Husvæ - da så mange Venskab daar ... de 3daarlig opførelse v - de 3 Fortællinger de 5 ... De ede 500 De anmodede o - De er jo ingen Ynder De e ... de HDe er jo selv en fre - de Hirschsprungska c De h ... De mDe hører til de sto - De måtte kunne skri de n ... de sde norske Parnas-Sto - de skandinaviske Br De s ... de De skulde repræsent - de ærefulde Vers Dedi ... dem,Dedikation - dem, der er lidt res Dem, ... denDem, som har henvend - den eneste ægte og den ... denden sygelige Pervers - den unødige Bredde den ... Denden skamløse Forfø - Den svenske Uge den ... dennden urokkelige Rankh - denne Gave fra Natur denn ... denndenne Gjennemarbejde - denne vidunderlige B dens ... Deredens intime Karakter - Deres Bekendtskab de Dere ... DereDeres Besøg glæded - Deres ejendommelige Dere .2Deres elskværdige B - Deres Hustrus stille Dere .3Deres hædrende Vens - Deres Minder fra de Dere .4Deres muntert raille - Deres rettelser til Dere .5Deres Rettelsesliste - Deres Svigersøn Dom Dere ... dersDeres sygdom - dersom De bryder Dem ders ... Detdersom De ikke er Af - Det er dejligt at v det ... detdet slappe Forfald - det var ikke gjort a det ... diedet var Synd for Mar - die stammverwandten dig ... dindig i Hænde den Dag - din Havanna-Cigar Din ... ditDin Hustru til nogen - dit Foredrag udmærk dit ... du edit Frisind - du er uretfærdig Du h ... DænDu har forputtet Dig - Dænmarks berømtest Død ... EfteDøden det store uud - Eftergang af Livets efte ... Einaefterkomme Opfordrin - Einar Thomsens livss ejen ... en aejendommelig - en af Skolens allerd en a ... en Cen af Vilh. Andersen - en Chance jeg måske en D ... en Fen Dag til Dragsholm - en Flok Middelmænd en F ... en gen Flæskesteg i Uds - en god Bog af mig se en g ... en hen god Del at bestil - en højt udviklet Å en h ... en len høstlig Skønhed - en lille Bog på en En l ... en mEn lille By - en mindre Bøde en M ... en oen Monolog foran Spe - en overmåde stor An en p ... en Sen pigget Sonderling - en Skam at være dan en S ... en sen Skitsebog - en stor Overraskelse en s ... en ten stor Sorg - en trist og ensom Ju en t ... en Uen tung og besværli - en Urtekost til Fød en u ... en en usædvanlig Natur - en Ære at blive hæ en ... endoen Ære at være Der - endogså i Tivoli ene ... er sene paa Skansen - er slet ikke Aspiran Erem ... Et aEremitkrebsen i den - Et altid glad Arbejd et a ... et eet andet Formål - et enkelt Punkt i To et e ... et het ensomt Fyr i den - et hvilket som helst et h ... et Let håndfast Greb om - et Livsbillede med H et l ... et Pet lyst Emne - et Par skønne Roser et P ... et set Par Timers Passia - et større Gruppebil et s ... faaet større Hele - faa har Godhed for m faa ... fastfaa Minutter af Dere - fast Stilling den si fast ... Flaufaste og gode Papir - Flauhed over Boghand fler ... Folkflere Bøger i Arbej - Folkeudgave Folk ... forFolkeudgave af Fort - for Sommeren udplant for ... Forefor svagsynet til at - Foredrag i Aalborg fore ... Forhforekom mig lovlig p - Forholdene i Verden forh ... Forlforhåbentlig ikke v - Forlæggerens Håndj Forl ... ForsForlæggeres Utålmo - Forskud opfattet som Fors ... forsForskud på min nye - forsøgte mig uden B Fort ... foruFortalen bleven over - forunderlige Tider d foru ... Franforunderligere end a - Frankfurter Zeitung Fran ... fritFransk Aand findes h - fritaget for Reklame Frk ... FrygFrk Løtzsch har oft - Frygt for den store fryg ... Fårfrygtelig mange Peng - Får du det Nobelska fæl ... Følfælles Anliggender - Følelser fra Hjært føl ... galføler mig venneløs - gal i Hovedet på Sc Gals ... GaveGalschiøt lysende E - Gave til Borchsenius Gave ... gennGave til mit Forfatt - gennemført med Tapp genn ... gerngennemgå de forhen - gerne Pengene med de gern ... gladgerne se ud til Dem - glad for Deres Bille glad ... glæglad for Deres Fars - glæde mig at høre glæ ... Glæglæde mig med et Be - Glæder os til at se Glæ ... god,Glæder, Sorger, Lyk - god, gribende og smu gode ... grågode biografiske Sma - grådig med Brandes Grø ... gørGrønlands-Sagen opi - gøre mig et Besøg gør ... Hamsgøre noget for Svig - Hamsuns nobelpris han ... harhan har både Øje o - har aldrig indladt m har ... harhar anset det for mi - har ventet og ventet har ... helehar villet fritage K - hele Deres Forfatter hele ... Henrhele Gjælden i Aar - Henrichsen forstaar Henr ... HermHenrichsen paa Klini - Hermed Ørneflugt herm ... hinthermed en Kontrakt - hint svensk-danske D Hip ... HolbHip som Hap - Holberg uden Dybde o Holb ... HosHolberg var ingen be - Hos Gyldendal ikke I hos ... hunhos Venner Gnavenhed - hun må ligge, jeg i Hund ... hvadHundene vender sig e - hvad jeg skrev om K Hvad ... hvorHvad kostede Nietzsc - hvor har jeg angret hvor ... Hyæhvor højt jeg skatt - Hyæner, Aber og Kam Håb ... HørHåb om at se Dem he - Hørup var en Degn Hør ... i etHørups skønne sjæ - i et så privat Anli i Fo ... i Noi Forbindelse med Af - i Norge – det lett i N ... i Uli Nødsfald Slutning - i Ulave i We ... ikkei Weimarrepublikken - ikke Ansvar for hvad ikke ... ikkeikke bange for, at B - ikke fået noget udr ikke .2ikke gaa vor Dør fo - ikke langt fra en so ikke ... Ikkeikke langt til Enden - Ikke nogen Salondigt ikke .3ikke nogen varig Bed - ikke saa længe ikke .4ikke samme hidsige A - ikke tænke mig Vers ikke ... impoikke udenfor en Dør - imponerende Jubilæu impo ... indrimponerende Stol - indrette Lejlighed inds ... Ingeindskud - Ingen literær Forbi inge ... inteingen Lyst til Journ - intet offenliggøres inte ... Inviintet om Deres sympa - Inviterer Svend Leop Isbj ... JegIsbjørnen - Jeg betragtes som re jeg ... jegjeg tror ikke meget - jeg økonomisk inter Jeg ... jegJeg er modløs og tr - jeg føler et Ansvar jeg ... Jegjeg har lært en hel - Jeg kommer på onsda Jeg ... JegJeg samler til Bunke - Jeg tror De har Ret Jeg- ... JourJeg-Formen ret vansk - Journal intime Jour ... jødJournalistik-Forband - jødiske Butterkuche Jør ... kanJørgensen længes h - kan vare en Stund kan ... Kiddkan være jeg ikke g - Kiddes Mangel på Ma kigg ... knytkigge herud imorgen? - knyttet til Dem ved Knæ ... kommKnækkerten - kommer gærne komm ... Kontkommer ikke Forfatte - Kontrakt Kont ... korrKontrakt 16.11.1887 - korrekturnotater Korr ... KræKorrekturrettelser t - Kræfterne svinder D Krö ... kunsKrönung mit dem No - kunst maa gaa utover Kuns ... kærKunst og Selvudvikli - kært at se Dem igen kær ... lagdkært personligt Bek - lagde Arbejdet hen Lamm ... LempLammelse i højre Si - Lempelser betalt for Leop ... lidtLeopolds Lune - lidt gnaven på Dem lidt ... lilllidt i Familie med h - lille franske Visit lill ... Livelille Nytårshilsen - Livets Ring begynder Live ... LykkLivets uundgåelige - Lykke på Rejsen Lykk ... lyssLykke på rejsen - lyssky, onanistisk O Lyst ... lænLyst til at anmelde - længst svunden Mand læs ... Maalæse Romulus igen - Maa jeg søge Dem maa ... mandmaa med det første - mandig Stræben mod mand ... Manumandige Barndomsmind - Manuskriptet på 384 Manu ... medManuskriptet til min - med et brækket Ben med ... medmed forlorne Tænder - med til den radikale med ... megemed til Julesalget - meget taknemlig for mege ... meremeget vigtigt anligg - mere fredelige Blade mere ... Middmere Gavn af Modgang - Middagsindbydelse fr midd ... minmiddagsinvitation - min Ansøgning intet min ... minmin Privatbank - min sædvanlige Efte min ... minemin Søn stakkels Fy - mine bedste literær mine ... minemine Blyantsrettelse - mine trofasteste Læ mine ... Mitmine udvalgte små R - Mit eget Hjem er et mit ... mitmit ene Øje har udr - mit Sind for det mes Mit ... ModsMit stakkels Telegra - Modstander af Berner Mods ... ms tModstanderes store T - ms til En Balance-Ko muli ... mærmulig er det lutter - mærkes på Hukommel Mød ... NatiMøde i en mindre Kr - Nationalforlaget natl ... Nekrnatlige Fodtrin - Nekrolog nerv ... Nobenervesmerter i ansig - Nobel Grund til Ærg Nobe ... nogeNobel-antologi - noget til Mgbl nogl ... nu enogle Linier paa Kar - nu er De alene nu e ... nydnu er jeg ledig - nyd Deres Uafhængig nye ... Nytnye Lykke-Per inden - Nytårsregningernes Nåd ... næsNåde af Medborgere - næsten helt havde g næs ... om "næsten uoverkommeli - om Corsaren om A ... om som Asgaardsrejen - om skinsyge Forfatte Om s ... omtrOm søsterens død - omtrent færdig Omæ ... opgiOmændring uden Malh - opgiv mig opgi ... oppuopgive det Portræt - oppustet Loyalitetsb opre ... os aopret Vilje - os andre Fritænkere Osva ... overOsvald Hansen - overordenlig talentf over ... paaoverordentlig stor G - paa Visit hos gamle paan ... Pengpaany knytte Traaden - Pengene dansede for Peng ... pillPengene dejligt tilp - pille ved Verdensmas Pins ... PontPinsegaver - Pontoppidans Skoleti Port ... prisPortræt ikke bragt - prise Dem, når vi s Pris ... purPrisen 50 Øre op - pur beskedenhed ... på Afstand af de st - på Vegetarpensionat ... Rebpå Vejen hjemad - Reb i Sejlene Recl ... rejsReclam har ikke svar - rejser herfra rekl ... Rettreklamekampagne - Rettelser og Tilføj Rett ... rullRettelserne det mind - ruller vi smilende m rund ... saarundhåndede Godhed - saa lidet til Gengæ saa ... Samlsaa meget af en Mand - Samlivet med Fru Hø samm ... sattsamme Oprejsning som - satt und glücklich satt ... sehrsatte mig strax til - sehr vorteilhaft fü Sejl ... serSejlads over det dø - ser ikke noget til m ser ... Sinkser sit Manuskript p - Sinkadus til Sinding Sivs ... skamSivsko og Honning - skammelig Tiggergang skam ... Skjoskammer mig ved at s - Skjoldborgs Fødsels skju ... skufskjulen sig bag form - skuffet og meget for Skul ... SlipSkulde noget ske - Slip alle Tøjler l slip ... Smaaslippe for mig i nog - Smaa Romaner på få Smaa ... snarSmaaforandringer i E - snart ser Dem herude snar ... somsnart Slutningen af - som sammen med en Fa som ... Spejsom Skuddet fra en K - Spejlet spil ... stadspille en Lhombre - stadig kun løse Omr stad ... stilstadig lidt Patient - stille og festlig Af Stil ... StriStiller ved Valget - Strindberg genial og Stri ... støStrindbergs Kafésla - større Simpelhed og stø ... sygstørre Tilfredsstil - syg i Rom syg ... syg igen - så expedit som det ... Sådså fortvivlet en Ud - Sådan måtte en Afd Sål ... sørSåledes er altså d - sørgmodig og ærger tabe ... Taktaber tålmodigheden - Tak Tak ... TakTak - Tak for Deres Portr Tak ... takTak for Deres sidste - tak for indbydelse Tak ... TakTak for Indbydelse - Tak for rig og dyb B tak ... takktak for sidst - takke ham for venlig Takk ... TeatTakkekort - Teateranmelder på P Tebl ... TideTeblade - Tiden faar dømme om tide ... tiltiden susar som en f - til middag med Natha til ... tilbtil Middagsmad Kl. 5 - tilbudt Konferensraa Tile ... TitlTilegnelsen ikke hel - Titlen forandret Titl ... TossTitlen kun et Kvinde - Tossen overfor Ildhj tota ... troptotalt udvadsket - tropiske Dage Tror ... træTror du virkelig - trætte af ny-norsk trö ... tæntrötthet till döde - tænker på at skriv tæn ... udbetænkt paa de svundn - udbetale Honoraret s Udbe ... udenUdbetalingen fordele - uden Uheld for Deres Uden ... udtaUdenfor Ordrup komme - udtale mig angående Udva ... undeUdvalg af Deres gaml - under de sværeste S unde ... urimunder megen Beundrin - urimelig dårlig Fra urim ... varurimelig Uvilje - var bleven så forsk Vare ... velgVaretægtsarrest - velgørende De er ib velk ... Vensvelkommen her - Venskab gennem de ma Vens ... VersVenskab og Forstaael - Versene af Deres Sø vi ( ... vi hvi (...) mødtes i L - vi har unddraget os Vi i ... vi sVi indblæser nature - vi skal have en lang Vi s ... VignVi skal også tale o - Vignetterne Viki ... VildVikingånden - Vilde De iaar besør vild ... visevilde gerne tale med - vise mig i Tilskuere viss ... vorvisse tåbelige Folk - vor Prosas Mester vor ... Vranvor Søn meget syg - Vrangen af Kunstnerb Vran ... WiedVrangvilie - Wied volder Johs. V. wied ... Årewieder Ihr Wort für - Årets besværligste årl ... Æreårlige Udgifter - Æresgaven forpligte Ære ... ØnsÆresmedlem - Ønsker for Fødsels øns ... Østønsker ikke at bliv - Østergaard kan fort « mindre...Færre detaljer, fold den detaljerede liste ind
DatoTitelAfsenderModtagerSted
12. aug 1886Henrik PontoppidanFrederik V. HegelHavreholm
Okt 1890Henrik PontoppidanJacob Scavenius
16. jun 1917 Ingeborg VollquartzHenrik PontoppidanKochsvej 17
3. okt 1932Martinus GalschiøtHenrik PontoppidanHelsingør
28. mar 1925Martinus GalschiøtHenrik PontoppidanHelsingør
4. jun 1925Martinus GalschiøtHenrik PontoppidanHelsingør
2. jan 1927Axel LundegårdHenrik PontoppidanRåsunda
29. maj 1928Paul ErnstHenrik PontoppidanStiefing, Steiermark, Østrig
21. feb 1935Henrik PontoppidanÁsa RohdeHolmegaardsvej 2, Charlottenlund
7. dec 1904Henrik PontoppidanFrederik BaggeHillerød
1. maj 1922Henrik PontoppidanAxel GardeOvergaden neden Vandet 15
12. mar 1925Henrik PontoppidanAxel Garde
2. apr 1922Henrik PontoppidanAxel GardeOvergaden neden Vandet 15
27. apr 1922Axel GardeHenrik Pontoppidan
10. mar 1925Axel GardeHenrik Pontoppidan
13. mar 1925Axel GardeHenrik Pontoppidan
18. maj 1922Henrik PontoppidanAxel Garde
29. maj 1925Sofus SmithHenrik Pontoppidan
16. sep 1925Sofus SmithHenrik Pontoppidan
24. maj 1925Henrik PontoppidanSofus SmithOvergaden neden Vandet 15
Sider - Titel:  ... [int ... [int .2 [int ... en En ... ige En Skagenstur maa k - igen i Fredensborg ikk ... lil ikke for nær op ad - lille beskedne Hils lys ... År lyser af kunstneris - Års-Opgørelse ... "Det – tør jeg kalde - Det forjættede Land "en ... "Konen dansk Rilke - Kong Mammon skuffet "Lyk ... "SøLykke Per i en norsk - Søkongen måske den "Tid ... 100Tider og Typer - 100 Kr. strax 1000 ... 40001000 Kr. paa Bordet - 4000 Eksemplarer 4000 ... 80 4000 Kr om Året, de - 80 års fødselaren 80-A ... DFL80-Aarsdagen upaaagt - DFL regnes herhjemme Dren ... LykkDrengeaar – og De - Lykke-Per-oversætte Lykk ... StraLykke-Pers Grundtone - Strandby Folk set i Stæ ... afleStækkede Vinger paa - afleverede fuldt fæ afle ... agteafleveret af Bygmest - agter mig på Udenla Akva ... aldrAkvarel fra 1874 - aldrig læst Skuespi aldr ... allealdrig mere til Norg - allersidste Kapitel alli ... altialligevel et lille b - altid en Festdag alti ... andraltid en Glæde at u - andre Forlag vil lø andr ... antiandre uberegnelige U - antiroyalist Anto ... ArtiAntoinettes Hjerte-S - Artikel til Bogvenne Arti ... at vArtismen en pestilen - at vi maatte træffe At v ... bedeAt være en berømt - beder Dem om 3-400 K bedr ... begybedre at slås end a - begyndt at gå i Bar begy ... Beslbegyndt at komme lid - Beslutning at opgi E best ... betybestemmer mig for an - betydningsfuld Anerk bety ... Bidrbetydningsfulde Stø - Bidragets Størrelse Bier ... BjøBierarbend med Deres - Bjørnson meget mere blan ... blivblandt de yngste - bliver ved vor Beste Blod ... BogeBlodet er suget af m - Bogen jo vellykket Boge ... BorgBogen kan komme til - Borgerskabet lever o bort ... Brevbort fra den Ibsensk - Brev til Hr. Pederse Brev ... BukdBreve fra fremragend - Bukdahl traf det ret bund ... da sbunden her af Husvæ - da så mange Venskab daar ... de 3daarlig opførelse v - de 3 Fortællinger de 5 ... De ede 500 De anmodede o - De er jo ingen Ynder De e ... de HDe er jo selv en fre - de Hirschsprungska c De h ... De mDe hører til de sto - De måtte kunne skri de n ... de sde norske Parnas-Sto - de skandinaviske Br De s ... de De skulde repræsent - de ærefulde Vers Dedi ... dem,Dedikation - dem, der er lidt res Dem, ... denDem, som har henvend - den eneste ægte og den ... denden sygelige Pervers - den unødige Bredde den ... Denden skamløse Forfø - Den svenske Uge den ... dennden urokkelige Rankh - denne Gave fra Natur denn ... denndenne Gjennemarbejde - denne vidunderlige B dens ... Deredens intime Karakter - Deres Bekendtskab de Dere ... DereDeres Besøg glæded - Deres ejendommelige Dere .2Deres elskværdige B - Deres Hustrus stille Dere .3Deres hædrende Vens - Deres Minder fra de Dere .4Deres muntert raille - Deres rettelser til Dere .5Deres Rettelsesliste - Deres Svigersøn Dom Dere ... dersDeres sygdom - dersom De bryder Dem ders ... Detdersom De ikke er Af - Det er dejligt at v det ... detdet slappe Forfald - det var ikke gjort a det ... diedet var Synd for Mar - die stammverwandten dig ... dindig i Hænde den Dag - din Havanna-Cigar Din ... ditDin Hustru til nogen - dit Foredrag udmærk dit ... du edit Frisind - du er uretfærdig Du h ... DænDu har forputtet Dig - Dænmarks berømtest Død ... EfteDøden det store uud - Eftergang af Livets efte ... Einaefterkomme Opfordrin - Einar Thomsens livss ejen ... en aejendommelig - en af Skolens allerd en a ... en Cen af Vilh. Andersen - en Chance jeg måske en D ... en Fen Dag til Dragsholm - en Flok Middelmænd en F ... en gen Flæskesteg i Uds - en god Bog af mig se en g ... en hen god Del at bestil - en højt udviklet Å en h ... en len høstlig Skønhed - en lille Bog på en En l ... en mEn lille By - en mindre Bøde en M ... en oen Monolog foran Spe - en overmåde stor An en p ... en Sen pigget Sonderling - en Skam at være dan en S ... en sen Skitsebog - en stor Overraskelse en s ... en ten stor Sorg - en trist og ensom Ju en t ... en Uen tung og besværli - en Urtekost til Fød en u ... en en usædvanlig Natur - en Ære at blive hæ en ... endoen Ære at være Der - endogså i Tivoli ene ... er sene paa Skansen - er slet ikke Aspiran Erem ... Et aEremitkrebsen i den - Et altid glad Arbejd et a ... et eet andet Formål - et enkelt Punkt i To et e ... et het ensomt Fyr i den - et hvilket som helst et h ... et Let håndfast Greb om - et Livsbillede med H et l ... et Pet lyst Emne - et Par skønne Roser et P ... et set Par Timers Passia - et større Gruppebil et s ... faaet større Hele - faa har Godhed for m faa ... fastfaa Minutter af Dere - fast Stilling den si fast ... Flaufaste og gode Papir - Flauhed over Boghand fler ... Folkflere Bøger i Arbej - Folkeudgave Folk ... forFolkeudgave af Fort - for Sommeren udplant for ... Forefor svagsynet til at - Foredrag i Aalborg fore ... Forhforekom mig lovlig p - Forholdene i Verden forh ... Forlforhåbentlig ikke v - Forlæggerens Håndj Forl ... ForsForlæggeres Utålmo - Forskud opfattet som Fors ... forsForskud på min nye - forsøgte mig uden B Fort ... foruFortalen bleven over - forunderlige Tider d foru ... Franforunderligere end a - Frankfurter Zeitung Fran ... fritFransk Aand findes h - fritaget for Reklame Frk ... FrygFrk Løtzsch har oft - Frygt for den store fryg ... Fårfrygtelig mange Peng - Får du det Nobelska fæl ... Følfælles Anliggender - Følelser fra Hjært føl ... galføler mig venneløs - gal i Hovedet på Sc Gals ... GaveGalschiøt lysende E - Gave til Borchsenius Gave ... gennGave til mit Forfatt - gennemført med Tapp genn ... gerngennemgå de forhen - gerne Pengene med de gern ... gladgerne se ud til Dem - glad for Deres Bille glad ... glæglad for Deres Fars - glæde mig at høre glæ ... Glæglæde mig med et Be - Glæder os til at se Glæ ... god,Glæder, Sorger, Lyk - god, gribende og smu gode ... grågode biografiske Sma - grådig med Brandes Grø ... gørGrønlands-Sagen opi - gøre mig et Besøg gør ... Hamsgøre noget for Svig - Hamsuns nobelpris han ... harhan har både Øje o - har aldrig indladt m har ... harhar anset det for mi - har ventet og ventet har ... helehar villet fritage K - hele Deres Forfatter hele ... Henrhele Gjælden i Aar - Henrichsen forstaar Henr ... HermHenrichsen paa Klini - Hermed Ørneflugt herm ... hinthermed en Kontrakt - hint svensk-danske D Hip ... HolbHip som Hap - Holberg uden Dybde o Holb ... HosHolberg var ingen be - Hos Gyldendal ikke I hos ... hunhos Venner Gnavenhed - hun må ligge, jeg i Hund ... hvadHundene vender sig e - hvad jeg skrev om K Hvad ... hvorHvad kostede Nietzsc - hvor har jeg angret hvor ... Hyæhvor højt jeg skatt - Hyæner, Aber og Kam Håb ... HørHåb om at se Dem he - Hørup var en Degn Hør ... i etHørups skønne sjæ - i et så privat Anli i Fo ... i Noi Forbindelse med Af - i Norge – det lett i N ... i Uli Nødsfald Slutning - i Ulave i We ... ikkei Weimarrepublikken - ikke Ansvar for hvad ikke ... ikkeikke bange for, at B - ikke fået noget udr ikke .2ikke gaa vor Dør fo - ikke langt fra en so ikke ... Ikkeikke langt til Enden - Ikke nogen Salondigt ikke .3ikke nogen varig Bed - ikke saa længe ikke .4ikke samme hidsige A - ikke tænke mig Vers ikke ... impoikke udenfor en Dør - imponerende Jubilæu impo ... indrimponerende Stol - indrette Lejlighed inds ... Ingeindskud - Ingen literær Forbi inge ... inteingen Lyst til Journ - intet offenliggøres inte ... Inviintet om Deres sympa - Inviterer Svend Leop Isbj ... JegIsbjørnen - Jeg betragtes som re jeg ... jegjeg tror ikke meget - jeg økonomisk inter Jeg ... jegJeg er modløs og tr - jeg føler et Ansvar jeg ... Jegjeg har lært en hel - Jeg kommer på onsda Jeg ... JegJeg samler til Bunke - Jeg tror De har Ret Jeg- ... JourJeg-Formen ret vansk - Journal intime Jour ... jødJournalistik-Forband - jødiske Butterkuche Jør ... kanJørgensen længes h - kan vare en Stund kan ... Kiddkan være jeg ikke g - Kiddes Mangel på Ma kigg ... knytkigge herud imorgen? - knyttet til Dem ved Knæ ... kommKnækkerten - kommer gærne komm ... Kontkommer ikke Forfatte - Kontrakt Kont ... korrKontrakt 16.11.1887 - korrekturnotater Korr ... KræKorrekturrettelser t - Kræfterne svinder D Krö ... kunsKrönung mit dem No - kunst maa gaa utover Kuns ... kærKunst og Selvudvikli - kært at se Dem igen kær ... lagdkært personligt Bek - lagde Arbejdet hen Lamm ... LempLammelse i højre Si - Lempelser betalt for Leop ... lidtLeopolds Lune - lidt gnaven på Dem lidt ... lilllidt i Familie med h - lille franske Visit lill ... Livelille Nytårshilsen - Livets Ring begynder Live ... LykkLivets uundgåelige - Lykke på Rejsen Lykk ... lyssLykke på rejsen - lyssky, onanistisk O Lyst ... lænLyst til at anmelde - længst svunden Mand læs ... Maalæse Romulus igen - Maa jeg søge Dem maa ... mandmaa med det første - mandig Stræben mod mand ... Manumandige Barndomsmind - Manuskriptet på 384 Manu ... medManuskriptet til min - med et brækket Ben med ... medmed forlorne Tænder - med til den radikale med ... megemed til Julesalget - meget taknemlig for mege ... meremeget vigtigt anligg - mere fredelige Blade mere ... Middmere Gavn af Modgang - Middagsindbydelse fr midd ... minmiddagsinvitation - min Ansøgning intet min ... minmin Privatbank - min sædvanlige Efte min ... minemin Søn stakkels Fy - mine bedste literær mine ... minemine Blyantsrettelse - mine trofasteste Læ mine ... Mitmine udvalgte små R - Mit eget Hjem er et mit ... mitmit ene Øje har udr - mit Sind for det mes Mit ... ModsMit stakkels Telegra - Modstander af Berner Mods ... ms tModstanderes store T - ms til En Balance-Ko muli ... mærmulig er det lutter - mærkes på Hukommel Mød ... NatiMøde i en mindre Kr - Nationalforlaget natl ... Nekrnatlige Fodtrin - Nekrolog nerv ... Nobenervesmerter i ansig - Nobel Grund til Ærg Nobe ... nogeNobel-antologi - noget til Mgbl nogl ... nu enogle Linier paa Kar - nu er De alene nu e ... nydnu er jeg ledig - nyd Deres Uafhængig nye ... Nytnye Lykke-Per inden - Nytårsregningernes Nåd ... næsNåde af Medborgere - næsten helt havde g næs ... om "næsten uoverkommeli - om Corsaren om A ... om som Asgaardsrejen - om skinsyge Forfatte Om s ... omtrOm søsterens død - omtrent færdig Omæ ... opgiOmændring uden Malh - opgiv mig opgi ... oppuopgive det Portræt - oppustet Loyalitetsb opre ... os aopret Vilje - os andre Fritænkere Osva ... overOsvald Hansen - overordenlig talentf over ... paaoverordentlig stor G - paa Visit hos gamle paan ... Pengpaany knytte Traaden - Pengene dansede for Peng ... pillPengene dejligt tilp - pille ved Verdensmas Pins ... PontPinsegaver - Pontoppidans Skoleti Port ... prisPortræt ikke bragt - prise Dem, når vi s Pris ... purPrisen 50 Øre op - pur beskedenhed ... på Afstand af de st - på Vegetarpensionat ... Rebpå Vejen hjemad - Reb i Sejlene Recl ... rejsReclam har ikke svar - rejser herfra rekl ... Rettreklamekampagne - Rettelser og Tilføj Rett ... rullRettelserne det mind - ruller vi smilende m rund ... saarundhåndede Godhed - saa lidet til Gengæ saa ... Samlsaa meget af en Mand - Samlivet med Fru Hø samm ... sattsamme Oprejsning som - satt und glücklich satt ... sehrsatte mig strax til - sehr vorteilhaft fü Sejl ... serSejlads over det dø - ser ikke noget til m ser ... Sinkser sit Manuskript p - Sinkadus til Sinding Sivs ... skamSivsko og Honning - skammelig Tiggergang skam ... Skjoskammer mig ved at s - Skjoldborgs Fødsels skju ... skufskjulen sig bag form - skuffet og meget for Skul ... SlipSkulde noget ske - Slip alle Tøjler l slip ... Smaaslippe for mig i nog - Smaa Romaner på få Smaa ... snarSmaaforandringer i E - snart ser Dem herude snar ... somsnart Slutningen af - som sammen med en Fa som ... Spejsom Skuddet fra en K - Spejlet spil ... stadspille en Lhombre - stadig kun løse Omr stad ... stilstadig lidt Patient - stille og festlig Af Stil ... StriStiller ved Valget - Strindberg genial og Stri ... støStrindbergs Kafésla - større Simpelhed og stø ... sygstørre Tilfredsstil - syg i Rom syg ... syg igen - så expedit som det ... Sådså fortvivlet en Ud - Sådan måtte en Afd Sål ... sørSåledes er altså d - sørgmodig og ærger tabe ... Taktaber tålmodigheden - Tak Tak ... TakTak - Tak for Deres Portr Tak ... takTak for Deres sidste - tak for indbydelse Tak ... TakTak for Indbydelse - Tak for rig og dyb B tak ... takktak for sidst - takke ham for venlig Takk ... TeatTakkekort - Teateranmelder på P Tebl ... TideTeblade - Tiden faar dømme om tide ... tiltiden susar som en f - til middag med Natha til ... tilbtil Middagsmad Kl. 5 - tilbudt Konferensraa Tile ... TitlTilegnelsen ikke hel - Titlen forandret Titl ... TossTitlen kun et Kvinde - Tossen overfor Ildhj tota ... troptotalt udvadsket - tropiske Dage Tror ... træTror du virkelig - trætte af ny-norsk trö ... tæntrötthet till döde - tænker på at skriv tæn ... udbetænkt paa de svundn - udbetale Honoraret s Udbe ... udenUdbetalingen fordele - uden Uheld for Deres Uden ... udtaUdenfor Ordrup komme - udtale mig angående Udva ... undeUdvalg af Deres gaml - under de sværeste S unde ... urimunder megen Beundrin - urimelig dårlig Fra urim ... varurimelig Uvilje - var bleven så forsk Vare ... velgVaretægtsarrest - velgørende De er ib velk ... Vensvelkommen her - Venskab gennem de ma Vens ... VersVenskab og Forstaael - Versene af Deres Sø vi ( ... vi hvi (...) mødtes i L - vi har unddraget os Vi i ... vi sVi indblæser nature - vi skal have en lang Vi s ... VignVi skal også tale o - Vignetterne Viki ... VildVikingånden - Vilde De iaar besør vild ... visevilde gerne tale med - vise mig i Tilskuere viss ... vorvisse tåbelige Folk - vor Prosas Mester vor ... Vranvor Søn meget syg - Vrangen af Kunstnerb Vran ... WiedVrangvilie - Wied volder Johs. V. wied ... Årewieder Ihr Wort für - Årets besværligste årl ... Æreårlige Udgifter - Æresgaven forpligte Ære ... ØnsÆresmedlem - Ønsker for Fødsels øns ... Østønsker ikke at bliv - Østergaard kan fort « mindre...Færre detaljer, fold den detaljerede liste ind