Anton Nielsen

Anton Nielsen (1827-97) var den af de såkaldte skolelærerforfattere som betød mest for Pontoppidan; med debut i 1861 var han også den ældste i anciennitet. Efter ham fulgte i 1864 C.A. Thyregod (f. 1822) og i 1871 Zakarias Nielsen (f.1844).

Da en samlet "Folkeudgave" af Anton Nielsens sjællandske fortællinger, Fra Landet, i 1897 skulle udgives i anledning af hans kommende 70års-dag den 5. maj, havde Gyldendalforlæggeren Peter Nansen bestilt en Fortale hos Pontoppidan. Men før den blev skrevet (færdig), døde Anton Nielsen den 6. marts. Pontoppidan skrev en nekrolog i Politiken den 9. marts som fru højskoleforstander Nanna Kristensen-Randers, Ollerup, i et indlæg 13.3.1897 protesterede imod. Den 15.3.1897 skrev Pontoppidan til Peter Nansen og annulerede sin fortale.

I 1927 afslog Pontoppidan at tale ved en fest i anledning af hundredårsdagen for Anton Nielsen fødsel.