Henrik Pontoppidan til William Thulstrup
Sendt fra Rørvig. 19. september 1913

har Brug for Penge

Rørvig.
19.9.13.1

Hr. Redaktør. Dr. Thulstrup!

Da jeg sidste Gang telegraferede til Dem i Anledning af Korrekturens Udeblivelse, anede jeg intet om, at Fortællingens Offenliggørelse var bleven udsat. Ingen havde underrettet mig derom, og det Nummer2 af Bladet, hvori Begyndelsen efter vor Aftale skulde stå, var ikke kommet mig i Hænde (og er det til Dato ikke).

Postgangen her til Rørvig skal ikke have Skylden for, at Korrekturen ikke nåede Trykkeriet i rette Tid. Men når Korrekturen sendes i Konvolut som indlagte, hvor både Navn 2 og Adresse er forkert, kan Trykkeriet ikke vente at få den tilbage uden Forsinkelse.

Jeg har nu afsendt Korrekturen på det sidste Afsnit, og da jeg i den kommende Uge har Brug for Penge, vil jeg bede Dem om at tilsende mig Honoraret. Jeg foreslår, at De betaler mig i Overensstemmelse med, hvad De i sin Tid betalte mig for den lille Rejseskitse3 fra Norge.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
[1] med kuvert adresseret til "Hr. Redaktør Dr.Thulstrup. / Chr IX Gade 8. / København / K."; poststemplet "Rørvig" og "Nykøbing Sj. 20.9.13." tilbage
[2] Nummer: første del (af tre) kom i bladet 14.9.1912. tilbage
[3] Rejseskitse: "En Julerejse", Illustreret Tidende, 12.2.1911. tilbage