Henrik Pontoppidan til William Thulstrup
Sendt fra Rørvig. 22. august 1913

pedantisk Helge Rode

Rørvig.
22.8.13.1

Hr. Redaktør, Dr. Thulstrup!

Manuskriptet til den nævnte Fortælling vil blive Dem tilsendt af min tyske Oversætterinde. Jeg har idag underrettet hende telegrafisk, så De får det sandsynligvis samtidig med disse Linjer, i hvert Fald ikke meget senere. Det er dog kun Begyndelsen, hun sender dennegang, men tilstrækkeligt for det første Nummer. Resten (for endnu 2 Numre; thi jeg tror det rigtigst at dele Fortællingen i 3 Partier) skal følge om et Par Dage.

Fortællingens Titel er: "Smeden 2 i Enslev". Jeg vil nødig have den trykt med√ for "spærret" Skrift; den fylder nok endda. Hele Manuskriptet er på 67 Sider.

Den sidste Korrektur vil jeg gerne se. Den skal blive tilbagesendt pr. omgående.

Jeg spurgte kun om Honorarbetingelserne, fordi jeg antager, at De har faste Takster for originale Arbejder, og jeg kunde vel da vente at blive betalt efter Deres Topnotering. Men nu foreslår jeg, at De trykker min Fortælling, så bliver vi nok enige om Honoraret.

Jeg er Dem meget taknemlig, fordi De stadig sender mig "Ill. Tid". Jeg læser Bladet med stor Glæde. 3 Dog undtager jeg udtrykkeligt en pedantisk Anmeldelse2 af "Torben og Jytte", som stod der engang i Vinter.

Venligst Hilsen!

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
[1] med kuvert adresseret til "Hr. Redaktør. Dr. V. Thulstrup. / Chr IX' Gade 6. / København / K."; poststemplet "Frederiksværk 22.8.13. tilbage
[2] Anmeldelse: Helge Rode, 15.12.1912. tilbage