Henrik Pontoppidan til William Thulstrup
Sendt fra Rørvig. 19. august 1913

Smeden i Enslev

Rørvig.
19.8.13.1

Hr. Redaktør, Dr. Thulstrup.

Jeg har en Fortælling2 liggende, som jeg tror kunde passe for "Ill. Tid". Jeg vil derfor spørge Dem, om De bryder Dem om den, og om De mener at kunne skaffe Plads til den i Bladets første September-Nummer og det følgende. Det er nemlig nødvendigt at dele den, da den er altfor lang til et Nummer. Fortællingen skal ikke illustreres.

Jeg beder Dem nu meddele mig, om De kan modtage den, og desuden et Honorartilbud.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.

 
[1] med kuvert adresseret til "Hr. Redaktør Thulstrup, Dr. / "Illustreret Tid." / St. Strandstræde 19 / København"; poststemplet "20.8.13." tilbage
[2] Fortælling: "Smeden i Enslev", der blev trykt i de tre numre 14.9., 21.9. og 28.9.1913. tilbage