Henrik Pontoppidan til Axel Pontoppidan
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 19. september 1931

Deres Bog nu i Trykken


19 Septb. 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Kaptain Pontoppidan!

Det var ved et rent Tilfælde, at jeg i sin Tid fandt min afdøde Hustrus Dåbs-Dato (den stod på et Dåbsbæger). Hvad Dåbshandlingen iøvrigt angår, ved jeg intet med Sikkerhed; men da min Hustru er født på Frederiksberg, må jeg antage, at hun også er døbt dér.

Bibliotekar Dumreicher, der forhåbenlig er rigtig underrettet, har sagt mig, at De har været så heldig at få en Forlægger til Deres Bog, og at den nu er i Trykken. Hertil lykønsker jeg Dem. Så har De ikke gjort Deres store og fortjenstfulde Gerning uden at se Resultatet af det. Det må jo ellers√ adskillige 2 i denne meget vanskelige Tid. Jeg véd en ældre, højt anset Videnskabsmand, der forgæves har henvendt sig både til hjemlige og udenlandske Forlæggere om at få en Bog ud.

Venlige Hilsner, som jeg stadig må sende fra en Sygestol.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.