Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 2. april 1930

en Selskabsfugl


[onsdag] 2.4.30.
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund1

Kære Andersen-Nexø!

Når jeg har opsat til i Dag at takke Dem for venligt Brev og lykønske Dem og Familje til Bosættelsen i Danmark, er det ikke for at kunne gøre det på Deres Digter-Navnes 125 Års Fødselsdag2. Men jeg har hele Tiden håbet på, at en slem Brystforkølelse, som jeg pådrog mig for en Månedstid siden, skulde bedres, så jeg kunde komme til Hillerød og personlig ønske Dem velkommen hjem efter den lange Udlændighed. Jeg er imidlertid endnu Slave af den; og nu er vi tilmed kommen ind i en bandsat Påskeøsten, som jeg ikke tør trodse, så længe Hosten varer ved. – Men nu vil jeg til Gengæld glæde mig til Deres og Deres Hustrus 2 og den lille Dittes Besøg her hos mig en Dag – helst ikke en Søndag, i hvert Fald ikke de to førstkommende Søndage, da jeg selv skal til Konfirmationsfestlighed3 på den første, min Husbestyrerinde på den anden af dem. Jeg er jo nok en Del slap efter den ret√ langvarige Feber; men jeg har dog allerede haft et Par Besøg (bl.a. af Henri Nathansen), og det gik meget godt. Passiaren gik livligt, og det vil den sikkert også gøre, når vi nu ses igen. Men noget Bidrag til Forståelse af Tilstanden herhjemme i Øjeblikket, må De ikke vente af mig. Dertil lever jeg for meget udenfor de Steder "hvor det foregår", som det hedder med et nyt københavnsk Slang-Udtryk. Min Tilbagetrukkenhed er ikke frivillig, men skyldes bl.a. min tiltagende Døvhed. Efter næsten ti Års Forløb var jeg forleden for første Gang i det kongelige Teater, og er der noget Sted herhjemme, "hvor det forgår", så er det jo dér. Skønt jeg sad på anden Række i Parkettet, kunde 3 jeg ikke høre et eneste Ord. Efter at have set én Akt, måtte jeg gå. Ved Forsamlinger og Møder går det mig på samme Måde. På Tomandshånd kan jeg samtale; men allerede med tre kniber det. I Selskab går jeg derfor heller ikke, og det kan jeg naturligvis undvære, skønt jeg af Naturen ikke er så lidt af en Selskabsfugl.

Jeg så i en Avis i Dag, at Søiberg f.T. er her i Byen. Også om ham skal vi tale lidt, når vi mødes. Han har det vistnok ret drøjt. Og nu bliver han i Sommerens Løb 50 År, og der må vel så kunne gøres noget ekstra for ham i den Anledning, – men stort hjælper det vel ikke med den store Gæld, han så letsindig har samlet sig.

På snarligt Gensyn altså!

Deres hengivne Ven
Henrik Pontoppidan

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Andersen-Nexø / Skansevej / Hillerød". Poststemplet "København 2.IV.1930; 10-11 E". tilbage
[2] 125 Års Fødselsdag: H.C. Andersen, 2.4.1805. tilbage
[3] Konfirmationsfestlighed: formentlig Nils Thomsens, f. 31.7.1917. tilbage
[4] citeret efter Breve fra Martin Andersen Nexø II, 1971, nr. 441. tilbage