Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra København. 15. december 1917

Tiderne er onde

f.T. København
15.12.17

Kære Andersen-Nexø!

Til Lykke med den nye Bog1 og Tak for den venlige Tilsendelse. Navnlig Bogens første Halvdel er lykkeligt præget af Deres stærke og dog så ømme Kunstnerhånd. Jeg ønsker Dem alt Held med Fortsættelsen. Jeg veed, at De har meget mellem Hænderne, også Foretagender af praktisk Art, og Tiderne er onde. Må nu blot Deres Helbred og Kræfter slå til!

Jeg har et Par Gange haft det Held at støde på Deres Hustru, som så lige frisk og rødmusset ud trods de 2 tre hurtigt efter hinanden arriverede små Nexø'er2. Hils hende meget, og vær selv hjertelig hilset til Jul og Nytår fra

Deres gamle Ven
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bog: Ditte Menneskebarn. En Barndom. tilbage
[2] små Nexø'er: Storm (f. 31.12.1913), Inge (f. 21.5.1915), og Oluf (f. 9.1.1917). tilbage