Henrik Pontoppidan til Niels Neergaard
Sendt fra Pileallé 7 D, Frederiksberg. 15. september 1888 (eller senere)

Ud af Mørket

[Efteråret 18881]

Kjære Hr. Neergård!

Jeg har i min Varetægt Ernst Ahlgrens (Fru Benedictssons) sidste, mærkelige Arbejde, en Slags Beretning2 om hendes eget Liv. Jeg kan tilbyde Dem det til "Tilskueren", men for at det, dersom De bryder Dem om det, skal kunne fremkomme dér førend i Sverig og andre Steder, må det i Oktoberheftet, altså vel sættes strax. Det hele er næppe et Ark. Har De Lyst til det, og vil De pr. omgående sende mig et Ord derom, skal De få Manuskriptet lige så hurtigt. Et Svar vil nemmest nå mig efter Adressen: Pileallé 7 D. Frederiksberg I.

Til det næste Hefte håber jeg at sende Dem et Bidrag3 fra min egen Hånd. Ernst Ahlgrens synes mig meget værdifuldt og interessant.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Bay og Bredsdorffs datering, jf. Victoria Benedictssons død 21.7.1888 og artiklens offentliggørelse oktober 1888. Skjerbæk daterer brevet til efter 15.9.1888. tilbage
[2] Beretning: "Ud fra Mørket", trykt i Tilskueren okt.-nov. 1888. tilbage
[3] Bidrag: "En lille By", Tilskueren jan. 1889. tilbage