Henrik Pontoppidan til Niels Neergaard
Sendt fra Jernbanehotellet. 28. januar 1886

Korrekturen

[Påtegnet med blyant i fremmed hånd:] 29/1 [og midt på siden over inquit:] 75 Kr

Jernbanehotellet
Torsdag [28.1.1886].

Kjære Hr. Neergaard!

Jeg sender Dem hermed Korrekturen1 – en hel lille Krig mellem den ihærdige Sætters og mine[!] egen Retskrivning. Den begynder strax i anden Linje og fortsætte omtrent til Enden.

Her har jeg dog tilladt mig en større Rettelse, der udelukkende må komme på min egen Regning; et Par Steder har jeg også forandret et enkelt Ord.

Side 3 har jeg sat et Spørgsmålstegn ved Hallingdølerne! Det har sin Grund i, at jeg intet Kort har ved Hånden og ikke bestemt ved, hvor Hallingdalen ligger. Den må jo nemlig ligge således, at man med et Par Dages March kan nå Vestlandet. I andet Fald vil De nok være af den Godhed at sætte et andet Navn i Stedet.

Jeg tillod mig, selv at hente Korrkt. hos Thiele, da jeg gjerne vilde have den færdig, inden jeg – i Morgen, senest i overmorgen – rejser bort. På Grund af samme Afrejse, beder jeg Dem gjøre mig den Tjeneste at sende min Honorar-Anvisning, så jeg kan hæve beløbet forinden.

Med venlig Hilsen

Deres forbundne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Korrekturen: til "To Gange mødt" IN Tilskueren. tilbage