Henrik Pontoppidan til Niels Neergaard
Sendt fra Hjørlunde By, pr.Slangerup. 2. maj 1884

jeg møder tomhændet

Hjørlunde By.
pr. Slangerup.
Fredag.

[med fremmed hånd, Neergaards: modtaget 2/5 84.]

Hr. Cand.mag & polit N. Neergård!

Jeg havde forlængst svaret Dem, i Fald jeg ikke havde troet, at jeg samtidig med min Tak for den så meget venlige og smigrende Anmodning – kunde sende Dem et Bidrag. Heri har jeg imidlertid desværre skuffet mig. Forpligtelser fra forskjellige andre Sider har bundet min Tid, og jeg møder tomhændet.

Såsnart jeg får lidt friere Hænder, skal jeg tillade mig at sende Dem noget; måske en Jyllandsrejse, som jeg netop står på Nippet til, kan give mig et passende Stof i Hænde.

Deres
ærbødigst forb.
Henrik Pontoppidan