Henrik Pontoppidan til Niels Neergaard
Sendt fra Hjørlunde By. 13. februar 1884 (1884_04_02)

efterkomme Opfordringen

Hjørlunde By.
pr. Slangerup
Onsdag.

Hr. Kand. N. Neergård!

Når De ved Lejlighed kommer i Trang for et digterisk Bidrag til det nye Tidsskrift, skal det være mig en Fornøjelse at efterkomme en Opfordring til at bidrage mit. For Øjeblikket er jeg rigtignok fuldt beskjæftiget; men jeg antager også, De foreløbig er vel forsynet. Med venlig Hilsen.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan