Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Fredensborg. 27. februar 1918

Glæden over Sejren


27.2.18.
f.T. Christiansro.
Fredensborg.1

Kære Fru Mann!

Hjertelig Tak for den venligt ydede Bistand, som jeg næsten undså mig ved at anmode Dem om. Begge Brevene er allerede på Vej til Bestemmelsesstedet.

De skal ikke gøre Dem nogen Ulejlighed med at fremskaffe det gennemsete Ekpl af "Hans im Glück". Det var jo til Brug for den svenske Udgave af Bogen, jeg i sin Tid gerne vilde have det; men nu er det lige meget, da 2 denne allerede er gået i Trykken.

Endnu en Gang ønsker min Hustru og jeg Dem en lykkelig Hjemfart og et snarligt Gensyn hos os – eller måske i "Lodshuset". De kommer tilbage til Tyskland i en for Deres Landsmænd stolt Tid, og kan vi andre ikke deltage i Glæden over Sejren2, så bliver vi dog nødsaget til at indrømme, at den er fortjent.

Deres meget hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] kuvert adresseret til "Fru M. Mann / Vestre Boulevard 5, I / København / B."; poststemplet "Fredensborg 27.2.18 8-11 E". tilbage
[2] Sejren: Sovjetrepublikkens kapitulation over for Tyskland der førte til freden i Brest-Litovsk 3.3.1918. tilbage