Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Fredensborg. 24. februar 1918

oversætte et Par Småbreve


24.2.18.
Christiansro.
Fredensborg.

Kære Fru Mann!

Dersom jeg skal nyde godt af Deres venlige Tilbud om at oversætte et Par Småbreve for mig, må jeg nok skynde mig. Om få Dage rejser De jo herfra. Jeg vil være Dem meget taknemlig, om De vil skænke mig en halv Time af Deres Tid, skønt denne naturligvis nu på Falderebet er særlig kostbar.

Jeg havde igen igår et meget hjerteligt Brev1 fra Paul Ernst, der synes at være en ensom Mand i 2 den tyske Literatur. Skulde De ved et Tilfælde støde på ham f.Eks hos Dietrichs i Leipzig (eller er det Jena?), så beder jeg Dem bringe ham en varm Hilsen.

Og så lykkelig Hjemrejse, kære Fru Mann, og et snarligt Gensyn! Også min Kone sender Dem et hjerteligt "Auf Wiedersehen!"

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Min Adresse vil om kort Tid igen blive: Snekkersten.

 
[1] Brev: se 16.2.1918. tilbage