Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Snekkersten. 29. maj 1917

egne sig for den tyske Læseverden

Snekkersten.
29.5.17.1

Kære Fru Mann!

Velkommen tilbage!2 Jeg glæder mig meget til et Gensyn; men det vil næppe blive mig muligt at komme til Kbhvn. i denne Uge, og på Grund af den indskrænkede Toggang og de overfyldte Kupeer tør jeg ikke foreslå Dem at mødes her i Snekkersten. De har vel også altfor travlt. Men forhåbentlig bliver De her nu hele Sommeren, og ses vi denne Gang.

Jeg deler ikke Deres Tro på Krigens snarlige Afslutning; men derfor skal 2 man naturligvis ikke lægge Hænderne i Skødet. Jeg selv læser i denne Tid Korrektur på den nye, forkortede Udgave af "De Dødes Rige", som bliver på c. 60 Ark, hvoraf c. 50 Ark er sat. Jeg har, mærkeligt nok, endnu ingen Rentryk fået; men det kommer vel, og så skal De få dem. Men så kommer det jo an på, om De mener, at den vil egne sig for den tyske Læseverden.

Min Kone er nu meget raskere. Også for hende vilde det være en stor Glæde at få Dem at se her i Snekkersten. Vi har så ofte talt om, hvor De vel var bleven af.

Mange Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] kuvert adresseret til: "Fru M. Mann / Amaliegade 27 / København / K." tilbage
[2] tilbage: Mathilde Mann boede midlertidigt i Amaliegade 27 hos maleren Oscar Matthiesen, der var gift med hendes datter Anka. tilbage