Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 26. januar 1922

vor lille gammeldags Lejlighed


26.1.22.
Overgaden n. V. 15
København
C.

Kære Ven!

Dersom ikke din Frue eller du selv eller begge er bleven Offer for Influenzaen, skulde Tidspunktet for Eders Opbrud jo være nær. Både min Hustru og jeg glæder os meget til Gensynet. Desværre er vi ikke i Stand til at huse Eder. Ikke engang vor Søn har vi haft Plads til her i vor lille gammeldags Lejlighed. Under den skrækkelige Bolignød, der hersker her som de fleste andre Steder, må vi endda være glade ved, at vi selv har fået Tag over Hovedet.

Du må tjene os med at sende et Ord i Forvejen om, hvornår I kommer, 2 at vi kan være indrettet derpå og holde os hjemme. Min gamle Ven Galschiøt i Helsingør (der – 77 År gammel – nylig debuterede som Forfatter) har længe villet have os op til sig for nogle Dage, og han rykker mig stadig for en Bestemmlse angående Tiden; men det må jo for enhver Pris forhindres, at Eders og vore Planer karambolerer.

Tak for dit Brev. Om noget Vinterophold i Wiesbaden bliver der for vort Vedkommende desværre ikke Tale. Det var ellers fristende at kunne gøre Eder Følgeskab. Men vi må resignere.

Vore bedste Hilsner, og på Forhånd: velkommen til København.

Din gamle Ven
H. Pontoppidan.