Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 29. juli 1939

stadig lidt Patient


29.7.39.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Lea!

Nu er jeg, som De ser, vendt tilbage til Ordrup og sender Dem herfra min bedste Tak for de forskellige Hilsner1, De så venligt sendte mig fra Deres Rundrejse i Jylland. Jeg fulgte Dem i Tankerne fra Sted til Sted, og blev desuden af vore fælles Bekendte derovre underrettet om Dem og Deres vellykkede Fart. Fru Søiberg f.Eks. skrev til mig derom fra Gl.Skagen et fornøjeligt Brev2. Nu er De√ jo altså hjemme, og bliver der måske foreløbigt. Så vidt jeg har forstået er Fru Hørup stadig her i Landet; men Meningen er vel, at De til Efteråret følger med hende tilbage til Genève eller 2 Frankrig. Dersom De skriver til hende, vil De måske, da jeg ikke kender hendes nuværende Adresse, bringe hende en Hilsen fra mig med en varm Tak for nogle Artikler, hun har sendt mig; navnlig en om "De 200 Familjer" var beundringsværdig. Om Deres eget Arbejde venter jeg snart at høre nyt; men Universitetsprofessorernes Ferie skal måske først afsluttes.

Om mig selv er intet at meddele. Trods det lange Landophold er jeg stadig lidt Patient; men nu er jeg jo også gået ind i mit 83 År, så jeg kan√ ikke vente stort andet uden at være fordringsfuld. Tak for Deres Fødselsdagskort3 med det skønne Billede af Bergens gamle Stadport.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Dina Leas kommentar i 1957:

Sommeren 1939 la jeg hiemveien til Norge om Jylland – hvor jeg på min cykkeltur bl.a. besøkte Randers – med Pont.s minneværelse i biblioteket.
– – – – – –
Høsten 39 – efter krigsutbruddet –kom jeg p.g.a. dette ikke lengere enn til Kbh. – hvor jeg avventet utfallet av bedømmelsen av min afhandling på Universitetet. – Under denne vinters ophold, tillot P.s helbred ham ikke å motta besøk.

 
[1] Hilsner: kendes ikke. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage
[3] Fødselsdagskort: kendes ikke. tilbage