Henrik Pontoppidan til Inger Holt
14. februar 1936

Nils Collet-Vogt

14 Febr. 36.

Kære Frk. Holt!

Fra min 91-årige Ven Galschiøt1 i Helsingør modtog jeg i Dag indlagte Udklip, som jeg sender Dem, da jeg tror, at Artiklen kan have Interesse for Dem. De behøver ikke at sende den tilbage. Jeg kan jo få den, når vi – forhåbenlig snart – sees. Nils Collet-Vogt har ret længe ligget syg på et Hospital i Stockholm og befinder sig i Øjeblikket åbenbart også i en sjælelig Krise, som Artiklen på smuk Måde giver Vidnesbyrd om. Han var altid et indtagende Menneske med et uroligt Sind, der nu synes at være blevet hjemløst for Alvor.

Venligst Hilsen!

Deres hengv.
H. Pontoppidan

 
[1] Galschiøt: se brev fra denne 12.2.1936. tilbage