Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 15. september 1920

En Vinterrejse

 
15.9.20.
Overgaden n. Vandet 15.
C.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg har i flere År haft en lille Pjece liggende, som jeg nu har fået Lyst til at udgive. Det er ingen Fortælling, men nogle Dagbogsblade1 fra en Rejse. Det hele en Bagatel på 5-6 Ark. – Dersom De ikke helst er fri for at tage en sådan lille Tingest på Forlag, og dersom Deres Trykkerier ikke for Tiden er optaget, skal jeg omgående sende Dem Manuskriptet. Jeg vilde gerne have det trykt i lille Format (og på lignende Måde i det hele) som "Den kgl. Gæst".

2 I Anledning af, at "Hans Kvast og Melusine" nu er færdig og vel snart kan ventes udgivet, tør jeg vel nok igen√ henvende mig til Dem om Penge. Jeg skulde gerne bruge 1500 Kr, og jeg vil anmode om, at denne Sum må blive indsat på min Konto i Landmandsbankens Sparekasseafdeling, Holmens Kanal (Konto Nr. 87810)

Med venlig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Dagbogsblade: En Vinterrejse, 1920. tilbage