Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 22. september 1920

Elses lille dreng døbt


22.9.20.
Overgade n. Vandet 15.

Kære Galschiøt!

Hver Gang Solen i den sidste Tid har skinnet, har min Kone og jeg talt om Helsingør og glædet os til at komme derop. Men nu bliver vi desværre vistnok nødt til at opgive Tanken. Min Kone har igen fået Smerter i Underlivet, og når jeg ikke har skrevet før, er det, fordi jeg først vilde se, om de ikke fortog sig af sig selv. Det har de imidlertid ikke gjort, og nu må vi i hvert Fald se Tiden an. De skal så høre nærmere fra os senere.

Jeg tænkte meget på Dem i Søndags, da De havde så interessante Gæster. Jeg vilde gerne have været med. Forøvrigt var jeg 2 også her i godt Selskab, idet Elses lille Dreng1 den Dag blev døbt i Frue Kirke af selveste Provst Ussing2, og bagefter var der stort Barselsgilde, der varede til Klokken tolv om Natten. Så den Dreng blev ikke døbt i det bare Vand! Han kom forresten til at hedde Henrik, hvad der foranledigede, at Einars Familje for Størstepartens Vedkommende holdt sig hjemme. Min Kone skulde have "båret" Barnet, men måtte i sidste Øjeblik i selve Kirken overlade sin Funktion til en anden på Grund af svigtende Kræfter. Selv sad jeg som Tilskuer oppe på Pulpituret.

Skulde nu Forholdene her forandre sig til det bedre, så skriver jeg straks. Men forøvrigt er der også andet, der kan vanskeliggøre 3 en midlertidig Flytning, nemlig vor Donna, som ikke har vist sig særlig begejstret for at skulle√ forlade København på denne Årstid. Jeg har derfor i Grunden ingen stor Tro til at Planen vil kunne realiseres. Men nu får vi se!

Tak for sidst, og mange Hilsner fra os begge.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Dreng: Henrik Thomsen, født 28.4.1920 på Rosenvængets Allé 8, 3. sal tv. (i St. Jakobs sogn), blev døbt 19.9.1920 i Vor Frue kirke af stiftsprovst Ussing. Fru Antoinette Pontoppidan var gudmor og frk. Julie Viboldt Christensen (Thomsens 25-årige tjenestepige) var huemor. Faddere var fru Ellen Larsen, Dybbøl (Einars 22-årige søster Ellen Johanne, g.m. lærer Oluf Larsen) og stud. art. Aksel Thomsen (Einars 16-årige bror) (kilde: St. Jakob og Vor Frue kirkebøger). tilbage
[2] Ussing: Henry U. (1855-1943), præst (siden provst) ved Jesuskirken i Valby 1891-1915, derefter stiftsprovst og sognepræst ved Frue kirke. Alle Einar og Elses 3 børn blev døbt af Ussing. tilbage