Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Solvang pr. Taulov. 1. august 1911

Allerhelst rejste jeg langt bort


1/8 1911
Solvang.
pr. Taulov.

Kære Galschiøt!

De skulde egenlig have haft et længere Brev til Gengæld for det af samme Slags, som De blev forhindret i at skrive til√ mig; men til Trods for, at jeg desværre ikke har Rist her til brugelig Undskyldning, må jeg opgive Tanken om en længere Hjerteudgydelse og nøjes med en dito i Telegramstil. Stop! En Undskyldning har jeg jo forresten i Varmen. Som en glødende Rist ligger Solen henover mit Bord og tørrer Blækket i min Pen. Jeg må dyppe mellem hvert andet Ord, og imidlertid glemmer jeg, hvad jeg vilde skrive.

2 Altså – hvordan var det nu? – jo, jeg havde Fødselsdag forleden, og De var så venlig at erindre det (Gud veed hvordan!), og tilmed sende mig en Lykønskning og overtale Rist til at gøre det samme. Et rent Herkulesarbejde, og i√ 30 Graders Sved! Jeg er virkelig taknemlig! Min Kone og mine Børn kan bevidne – og nu delirerer jeg ikke mere – at jeg blev rørt. Dette skal De vide, inden De selv eller jeg "hensmelter som et Møl" (Habakuk1 8,3) i Varmen.

Om vort Liv her i Skoven formår jeg ikke at skrive. Det er idyllisk, romantisk, vild-romantisk. Huset er faldefærdigt og Skoven et Rosen-Vildnis; på de haslundske Agre2, som vi har Udsigt til fra vore Vinduer, groer det pragtfuldeste Ukrudt, en Vellyst for 3 Øjet. Her er Snoge, Skruptudser, Stålorme og Frøer i et Antal, af en Størrelse og Nærgåenhed, som jeg ikke tidligere har truffet. Selv af Brønden haler vi dem op (i død Tilstand).

Vi ligger altså, som vi har redet; men vil Vejret bare holde sig, beklager vi os ikke. Vi har det√ alle godt, og jeg kommer (lidt langsomt) til Kræfterne igen. Dersom vi ikke forinden bliver opædte af Myg eller stukket ihjel af Hvepse eller forgiftet af Brøndens Ådsler, kommer vi tilbage til Civilisationen i Månedens Slutning. Vi har ikke opgivet Tanken om at flytte til Helsingørs Nærhed. Vi har især vort Øje henvendt på Snekkersten. Bort fra København vil vi i hvert Tilfælde. Allerhelst rejste jeg langt bort. Men vi har jo det velsignede Bohave og nænner ikke at 4 sætte det til Auktion.

Nu får jeg ikke Lov til at skrive længer. Steffen rykker mig i Ærmet. Vi har fundet en Snogerede og skal på Jagt.

Mange Hilsner fra os alle. Og Tak!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Habakuk: udtrykket er ikke fra Habakuks bog (der forøvrigt kun har 3 kapitler) men fra Salmernes bog 39,12. Snarere end direkte fra bibelen har HP udtrykket fra Blicher: En Landsbydegns Dagbog, næstsidste optegnelse, hvor Blicher gengiver skriftstedet således:

Ja, Herre! Herre! Tugter Du Nogen med megen Straf for Misgjerning, da gjør Du, at dens ynkelige Skikkelse hensmelter som et Møl; visselig! Alle Mennesker ere Forfængelighed!

efter teksten i Chr. 6tes bibel, 1740. tilbage
[2] haslundske Agre: der hentydes sandsynligvis til landskabsmaleren Otto Haslund (1842-1917). Et af hans malerier er netop fra denne egn: "Fra Elbodalen. Formiddag", 1902 (på Aros, Aarhus Kunstmuseum). tilbage