Henrik Pontoppidan til Th. Funch Thomsen
Sendt fra Tipperup pr. Kvistgaard. Juli 1893

Ørneflugt


Søndag. [juli 18931]
p.t. Tipperup
pr. Kvistgård

Højtærede Hr. Redaktør!

Tak for Deres venlige Brev2. Ifald jeg – hvad jeg håber – kan finde noget Passende3 indtil den af Dem angivne Tid, vil det være mig at glæde at kunne medvirke ved Deres Festnummer.

Med Højagtelse
H. Pontoppidan

 
[1] da HP kom tilbage fra sin udenlandsrejse i marts 1893 boede han i Tibberup fra april til september, med et ophold i Agger fra sidst i juli til sidst i august. Brevet er sandsynligvis fra juli 1893, forholdsvis kort tid før næste brev til Funch Thomsen der er fra 19.8.1893. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage
[3] noget Passende: det blev novellen "Ørneflugt". tilbage