Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 4. februar 1943

få virkelig Underretning


4/2 43.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Dumreicher!

Min Tak for Deres Brev, for Deres Besøg forleden og for de smukke Blomster, som De glædede mig med. De står stadig foran mig på Bordet og fryder mit Øje. – Jeg er nu bleven Abonnent af den svenske Avis1, De anbefalede mig; men 2 der vil nok gå nogen Tid, inden Bladet kommer hertil; men jeg glæder mig til at få det til daglig Læsning og få virkelig Underretning om, hvad der sker omkring os. Vore egne Aviser fortier jo det væsenligste.

På Gensyn! Og venlig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] svenske Avis: det var under besættelsen legalt at abonnere på svenske aviser som f.eks. Sydsvenska Dagbladet. tilbage