Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. december 1942

Julen på Bispebjerg


30/12 42.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Dumreicher!

Hjemkommen fra Bispebjerg Hospital, hvor jeg har tilbragt Festdagene1, bringer jeg Dem min Tak for Deres Julehilsen og Julegave2. Og dertil mine bedste Ønsker for Deres Hustrus fortsatte Bedring og andet godt for Dem i det kommende År. Jeg er selv lidt Patient for Tiden; men forhåbenlig varer det ikke længe, før vi kan ses.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] tilbragt Festdagene: ikke som patient men som gæst hos datteren Else og hendes mand der som læge havde tjenestebolig på hospitalet. tilbage
[2] Julehilsen og Julegave: kendes ikke. tilbage