Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 18. november 1891

skabe Mennesker og ikke bare Stemninger

Pileallé 7.
18 Novb. 91.

Kære Dr. Brandes!

Da jeg var den første, der fik Deres Bog1, må jeg også være den første, der takker Dem for den. Hele Stykket, men især 3die Akts første Afsnit, har skaffet mig stor Glæde – og lidt Bedrøvelse. Hver Gang jeg – som her – ser andre med så stor Sikkerhed og Kraft skabe Mennesker og ikke bare Stemninger, overfaldes jeg gærne af en mild Melankoli, fordi jeg da tilfulde føler min egen Afmagt på dette Punkt.

Med venlige Hilsner

Deres
H. Pontoppidan

 
[1] Bog: antagelig Under Loven, Skuespil i 3 Akter (5 Afdelinger), 1891. tilbage