Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Havreholm pr. Esrom. 16. juli 1888

Invitation til besøg på Havreholm

Mandag. 16/8 88.1 Havreholm.
pr. Esrom.

Kjære Dr. Brandes!

Jeg håber ikke, at min lange Tavshed kan have bragt Dem på den Tro, at jeg giver den fornærmede Poet. slet en Forfatter er jeg da heller ikke, og forøvrig kan jeg ikke se, at jeg har noget at beklage mig over; tværtimod. Når jeg ikke før har takket Dem såvel for Anmeldelsen som for Tilsendelsen af "Livsspørgsmål"2, er det blot, fordi jeg syntes, jeg dog samtidig burde sende om også bare en ganske ubetydelig Opsats til "Politiken". Men meget har hindret, "Livsspørgsmål" har foreløbig ikke ægget mig, og det, jeg sender3, er da også således, at jeg ikke vil blive det√ mindste 2 fornærmet, ifald De ikke bryder Dem om at bruge det. Det viser i så Fald dog min gode Vilje, og såsnart jeg finder noget, skal jeg da gjøre mig Umage med en Artikel, der kan gå på mit eget Navn.

Det kan sagtens slet ikke nytte noget at invitere Dem herud, skjønt Sommeren nu har meldt sig. Det er dog ellers ingen vanskelig Sag; når man tager med 8 Toget fra Kjbhn (om Morgenen) forefinder man i Fredensborg en Dagvogn, der næsten kjører Dem her til. Dersom De nu slog Dem sammen med Lundegård, kunde De så ikke få Lyst? Jeg skal selvfølgelig besørge Dem pænt til Kvistgård Station om Aftenen. Jeg lever her ganske ene4 i det store Hus sammen med en Pige, men i næste Uge skulde jeg se at komme bort. Dersom De inden den Tid kunde overvinde Dem selv til at kigge herud, vilde det i særlig høj Grad 3 fornøje

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Datoen må være 16/7, som var en mandag (og ikke 16/8, som HP har skrevet). Samme fejl (8 i st.f. 7) går igen på 2 efterfølgende breve. tilbage
[2] Livsspørgsmål: antagelig Leo Tolstoj: Livsspørgsmaal : Blandede Skrifter, 1888, overs. fra russisk af Em. Hansen. tilbage
[3] det, jeg sender: sandsynligvis artiklen "En Kvaksalver", der blev trykt (anonymt) i Politiken 23.7.1888. Dette understøtter brevets datering til 16.7.1888. Næste artikel af HP i Politiken er først 15.9.1888. tilbage
[4] ganske ene: den dag fyldte HPs svigerfar 75. tilbage