Bestyrelsen for Pontoppidan Selskabet

efter Vedtægternes §4ff.

Formand:

Lektor, cand.mag. Johan Rosdahl, Rued Langgaards Vej 23, 3 tv, 2300 København S. Tlf. 38 74 85 89  johanrosdahl14(a)gmail.com

Projektansvarlig:

Publicist, cand.mag. Flemming Behrendt, 8 avenue des Louveteaux, 44300 Nantes. France. Tlf. +33 (0)9 83 63 98 83  mail(a)flemmingbehrendt.dk

Kasserer:

Gunnar Jørgensen, Ved Gadekæret 8B, 3540 Lynge. Tlf. 61 78 49 01  gunnarjoergensen(a)hotmail.com

Øvrige årsmødevalgte medlemmer:

cand.mag. Niels Christensen, Færøvej 22, 2800 Lyngby. Tlf. 20 60 83 00  nichr.chri(a)gmail.com mobil: 61 77 29 03.

cand.mag, fhv. lektor Christian de Thurah, c/o Ulrik de Thurah, Ben Webstersvej 121 tv., 2450 København SV. Tlf.  dethurah57(a)gmail.com mobil: 61 79 66 62.

cand. merc. Kristian Nellemann, Hoffmeyersvej 14, 2000 Frederiksberg. Tlf. 38 74 19 07  helenkrist(a)hotmail.com

cand.polit. Connie Nielsen, Dyrehavevej 68A, 3400 Hillerød. Tlf.  connie-nielsen(a)live.dk mobil: 20 44 70 68.

Bestyrelsesudpeget medlemmer:

Advokat Michael Keldsen, Kommandanten 10, 2950 Vedbæk. Tlf. 45 42 40 12  mkel(a)gorrissenfederspiel.com

cand.phil. Esther Schat Kielberg, Prinsessegade 2A, 3.tv, 1422 København K. Tlf.  esterkielberg(a)gmail.com

Selskabets revisor:

Præst Kristian Gylling, Hvedstrupvej 46, Hvedstrup, 4000 Roskilde. Tlf. 46 76 92 12  kr.gylling(a)gmail.com

Forretningsorden for bestyrelsen

§1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær, kasserer og en projektansvarlig. Ved formandens forfald overtager den projektansvarlige dennes funktioner.
§2. Bestyrelsen kan indkaldes af formanden eller tre medlemmer i forening.
§3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Bestyrelsen supplerer sig efter denne regel.
§4. Nærværende forretningsorden kan til enhver tid ændres af bestyrelsen ved almindeligt stemmeflertal.

Således vedtaget på det konstituerende bestyrelsesmøde den 4. maj 2010.