Med Trold han kæmped'

Antoinette Pontoppidan
9. april 1892-24. Juli 1917.

"Med Trold han kæmped’ i Skrift og Tale
til nær han selv fik Horn og Hale."

Men hvad brød hun sig om det Digterglam?
Hun lod ham rase mod sin egen Ham

og skrev, sig selv til Ære, ham til Skam
en Bog, med Titel: Trold kan gøres tam.

Deres hengivne Vilh. Andersen.