Hymne

Danmark, i tusend År,
længer end saga nåer,
vor Stammes Arv,
hærget og frugtbargjort,
Hjemstavn og Verdensport:
Lær os at råde stort
så rig en Arv!

Danmark, imod dig slår
atter en stormfuld Vår
med Liv og Død.
Strid eller Arbejdsdag,
her kræves hårde Tag.
Løft os, vort gamle Flag,
i Liv og Død!

Danmark i tusind År,
Søhavn og Bondegård
og fri Mænds Arv –
Brug du os, hvor du kan,
tag du os Mand for Mand!
Stå skal vort Fædreland
som fri Mænds Arv!