TIL DIG –

  TIL DIG –

Jeg staar ved Vindvet – Aftenen er rolig,
en enlig Vogn langs Landevejen skramler . . .
nu taber Larmen sig, og Mørket samler
Naturens Lyd i Suset om min Bolig.
Et Sus af Trær og Luftens sagte Rislen
langs Tag og over Espalierets Tremmer –
til Lyden sig i Vedbendløvet gemmer
med en forladt og aandeagtig Hvislen.

Jeg lukker Vindvet – tænder tænksomt Lampen . . .
og Lyset samler Stemningen i Stuen,
et trofast Skær fra Ovnens tause Luen
og bløde Bølger fra min Pibes Dampen.
Fra Væggen dæmrer Billeder i Skygge
og Guldets matte Glans fra Bøgers Rygge,
paa Bordet lyser ubeskrevne Blade –
og foran mig en flygtig skreven Klade.

TIL DIG – der staar . . . og fjernt og sløret drømmer
bag Skriftens skyggeagtige Konturer
en Genklang af en Sang, der stille strømmer
fra Sjælens Dyb igennem Sindets Furer.
En Sang til dig – en Sang, der altid toner,
om hvad jeg svigted, og om hvad jeg soner,
om hvad jeg digted, og om hvad der bristed –
om hvad du gav mig, og om hvad jeg misted.

Om hvad du gav mig . . . Elskede, dit Liv –
dit Liv og intet andet uden Livet,
dit Smil, din Godhed, Glædens Tidsfordriv,
din Ro og Fred – dig selv du mig har givet.
Ej Lykken blot, naar Dagen gyldent glider
igennem Hjemmets Rum og Hjertets Kamre –
men Ømheds Værn, naar det mod Natten lider,
og Skæbnens tunge Slag paa Porten hamre.

Ak, fra den Foraarsdag jeg først dig saa
med Haarets tunge Pragt i Sol og Gløden –
til Tiden, da vi begge to blev graa
og skued smertelig mod Aftenrøden.
I Strid, i Sjælens Strid med Sind og Sanser,
i Tvivl, Fortvivlelse og Livets Lede,
i Kamp mod Venners Svig og Fjenders Lanser
du blev mig tro og fik til Tak – min Vrede.

Men bag mit stride Sind paa ondt og godt,
bag Smerten, naar jeg krymped mig paa Pælen,
bag Hjertets Bølgegang i stort og smaat –
en Glød mig brændte, aldrig slukt, i Sjælen.
Og naar jeg løfter nu i Nød min Stemme,
saa er det dig, jeg aldrig kunde glemme –
og naar vemodig-ømt jeg elsker Livet,
saa er det dig og det, du mig har givet.

Frater Taciturnus