Kristian Zahrtmann til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fuglebakken. 6. december 1912

Fuglebakken d. 6 Dec. 1912.

Kære Pontoppidan!

Min bedste Tak for Torben og Jytte, som først naaede mig igaar, skønt den vist er sendt muligt meget tidligere. Den var adresseret Valby, men jeg bor midtvejs mellem Frederiksberg og Brøndshøj og Postvæsnet havde tilladt sig at knurre udenpaa Adressebrevet.

Men Tak for den. Jeg vilde helst have læst den førend at skrive, har endnu kun faaet læst en 30 Sider. Glæder mig til det Hele og til atter at mødes med Dem og min Cousine1. De ere nok ikke bedre bevandrede i Byens Topografi end at De kunde have godt af at lære Aaboulevardpartiet at kende. Der gaar Sporvogn fra Raadhuspladsen herud hvorpaa der foran staar "Fuglebakken". Forbindelse fra Kongens Nytorv pr Omnibus, det Hele 10 Øre lige hertil. Den stanser næsten lige ved min Dør og komme De ved 3 Tiden faae De en Koppe Te ovenikøbet og blive jublende modtagne af Deres hengivne Halvfætter2 Kristian Zahrtmann.

 
[1] Cousine: både Antoinette Kofoeds og Kristian Zahrtmanns slægter stammede fra Bornholm og var langt tilbage beslægtet gennem Bohn-familien. tilbage
[2] Halvfætter: formentlig en spøg; intet tyder på noget slægtskab mellem dem. tilbage